Nr 20 – lipiec A.D. 2009

SŁOWO DUSZPASTERZA

Drodzy Wierni!

Zbliża się uroczystość patronalna naszego kościoła i towarzyszące jej otwarcie nowego, gdyńskiego przeoratu pw. Niepokalanego Serca N. M. P. Mamy w Polsce kilka kaplic, ale dotychczas przeorat był tylko jeden, w Warszawie-Radości. Teraz zostanie otwarty drugi przeorat, w Gdyni. Przypomnę, że to radosne wydarzenie będzie miało miejsce w dniu 22 sierpnia, to jest w liturgiczne święto Niepokalanego Serca Maryi. Otwarcie nowego przeoratu jest doprawdy podniosłym wydarzeniem. Jest bardzo pożądanym, by do właściwego przeżycia dnia otwarcia przeoratu należycie się duchowo przygotować. W ma-jowym numerze naszego biuletynu opisałem nadprzyrodzony wymiar instytucji przeoratu, na której abp Marcel Lefebvre wsparł jak na fundamencie całą strukturę Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X. Nasz Założyciel chciał, a my to pragnienie w całej rozciągłości podzielamy, aby przeoraty były prawdziwymi katolickimi pochodniami w duchowych ciemnościach pogaństwa zalegających współczesny świat. W centrum każdego przeoratu stoi Chrystus Pan z całym swym dziełem odkupienia realizującym się we Mszy św. i sakra-mentach. Wiedząc to jednocześnie pamiętamy, że najprostszą i najkrótszą drogą do Niego jest sama Niepokalana. Św. Maksymilian nauczał w 1938 r.: „…wracać musimy do Matki Bożej, bo Ona jest Matką życia nadnaturalnego, Matką łaski Bożej. Pan Jezus chce, byśmy od Niej łaski otrzymywali i od stopnia zbliżenia do Niej zależy wszystko”.
Przeorat jest budowlą z cegły i betonu, ale nie tylko. Jest także duchowym gmachem, duchowym organizmem mającym niewidzialną głowę, to znaczy samego Pana Jezusa. Widzialną głową przeoratu jest sługa Pana Jezusa, przeor. Pod jego zwierzchnictwem pracują inni kapłani. Niewidzialnym sercem przeoratu jest Niepokalana. Widzialnym sercem zaś są dusze, które szczególnie poświęcają się służbie Bożej, takie jak bracia zakonni, siostry oraz ci świeccy wierni, którzy oddają swój wolny czas na rzecz apostolatu i rozwoju przeoratu. Członkami przeoratu są wierni świeccy, a tym są szlachetniejsze członki, im głębiej i pełniej uczestniczą w życiu przeoratu.
Z tego wynika, że im autentyczniejsze i głębsze jest duchowe życie wiernych, im gorliwiej żyją tajemnicą Chrystusa oraz im konsekwentniej są Jego uczniami i rycerzami Niepokalanej, tym większym duchowym światłem emanuje na całe otoczenie przeorat. Niezmiernie ważnym jest by wierni rozumieli, że ludzie skupieni wokoło przeoratu stanowią duchową rodzinę przenikniętą tą samą katolicką wiarą i tymi samymi duchowymi, katolickimi ideałami. Jeśli ktoś w tym kręgu pozostaje, to przynależy do owej rodziny. Czy za własną rodzinę nie należy dużo się modlić? Dużo jej poświęcać sił i troski? Im większe poświęcenie, im gorliwsza modlitwa, tym lepsza jest rodzina. Dlatego proszę Was usilnie, abyście licznie, jak najliczniej, przybyli 22 sierpnia na Mszę św. i otwarcie przeoratu w Gdyni, a kiedy będzie już normalnie funkcjonował, proszę byście okazywali szczególną hojność w dziele wspierania jego działalności. Każdy przeorat, ale szczególnie nowo otwarty przeorat, potrzebuje pomocy na trzech płaszczyznach: duchowej, materialnej i finansowej.
Najważniejsza jest pomoc duchowa. Najważniejsza jest Wasza modlitwa. Módlcie się za Waszych przyszłych duszpasterzy. Oni tego będą bardzo potrzebowali. Ich dusze i ciała są na całą wieczność naznaczone niezmazywanym, świętym, sakramentalnym znamieniem Chrystusowego Kapłaństwa, ale nie stanowią tym samym automatycznie jednego z chórów anielskich. Są z krwi i kości takimi samymi ludźmi jak Wy. Każdy katolicki kapłan jest piekącą solą w oku mocy piekielnych.
Oznacza to, że potrzebują nie mniej modlitwy niż inni, ale przeciwnie, potrzebują więcej modlitwy w swej intencji niż inni.
Katolickie kapłaństwo jest głównym celem ataku piekielnych sił! Pamiętajcie o tym! Stąd mój gorący apel: nie zapominajcie w modlitwie o swoich kapłanach! Nie zapominajcie! Wiele apostazji od kapłaństwa było spowodowanych tym, że niewielu wiernych (albo zgoła nikt!) nie modlił się gorliwie za kapłanów. Polecajcie swoich przyszłych duszpasterzy opiece Niepokalanej. Odmawiajcie może codziennie jakąś litanię w intencji powodzenia apostolatu kapłanów pracujących w przeoracie. Poza tym bardzo cenną rzeczą jest składać choćby małe duchowe ofiary w intencji całej duchowej rodziny przeoratu.
Jeśli chodzi o pomoc materialną, to w pierwszym rzędzie powinna ona dotyczyć biblioteki przeoratowej. W przeoracie obowiązkowo musi być biblioteka. Dlatego proszę Was, abyście nam pomogli w wyposażeniu biblioteki (która będzie z resztą także dostępną dla wiernych). Wsparcia też potrzebuje wyposażenie kuchni (obrusy, garnki, talerze, sztućce etc.). Przydatne będą także artykuły domowego gospodarstwa pomocne w utrzymaniu czystości (np. odkurzacz, środki czystości etc.).
Wasza pomoc finansowa będzie przeznaczona na prace wykończeniowe i na bieżące naprawy. W budynku przeoratu wiele rzeczy wymaga prac wykończeniowych, np. w podziemiach (sala wykładowa, mała kuchnia, jadalnia dla wiernych w czasie rekolekcji czy czuwań, toalety etc.). Wiele też rzeczy już wymaga naprawy. Budynek przeoratu, choć nowy, podlega działaniu czasu i aury, tak jak wszystkie inne budowle. Każdy z Was, kto ma własny dom wie, że niemal nieustannie coś w nim wymaga konserwacji i napraw. Tak samo jest z przeoratem.
Niech w życiu przeoratu i wiernych przy nim skupionych jaśnieje wzór wielkiego Polaka, św. Maksymiliana Marii Kolbe. Niech wierni będą dobrymi rycerzami Niepokalanej, a sam przeorat niech będzie imitacją Niepokalanowa. Niech będzie, jak mawiał św. Maksymilian, „Zagrodą Niepokalanej”. Założyciel „Rycerstwa Niepokalanej” wygłosił 13 maja 1938 r. w Niepokalanowie braciom profesom symplicznym konferencję pt. „Na czym polega rozwój Niepokalanowa?”. Przywołam tutaj tę konferencję parafrazując jej tekst w duchu zamiany słowa „Niepokalanów” słowem „przeorat”. Oto rezultat: „Rozwój przeoratu… Na czym polega ten rozwój Zagrody Niepokalanej? Czy może poszerzenie placu przykościelnego oznacza rozwój? Z pewnością nie! Budynki nowe też nie są oznaką rozwoju. I gdy przyjdzie jeszcze jakieś wyposażenie najnowocześniejsze, różne udoskonalenia techniczne – to i to nie będzie rozwojem w znaczeniu ściślejszym. Jeżeli „Biuletyn Informacyjny” potroi swój nakład – i to nie będzie prawdziwym rozwojem przeoratu, bo to są rzeczy zewnętrzne, nieraz złudne. Czego więc potrzeba do rozwoju? Na czym polega ten istotny rozwój przeoratu? Właściwie przeorat to nie tylko zewnętrzna działalność, czy to za opłotkami czy wewnątrz budynku – ale przede wszystkim dusze nasze. Wszystkie inne rzeczy, nawet wiedza, są zewnętrzne. Rozwój w duszach jest prawdziwym rozwojem. Codzienne i coraz większe zbliżanie się do Niepokalanej jest jedynym i prawdziwym rozwojem. I gdyby nawet przyszło zawiesić działalność przeoratu, gdyby wszyscy wierni odpadli, gdyby nawet rozproszono nas, jak liście jesienne po świecie – jeżeli w duszach naszych będzie się rozwijał i d e a ł MI – możemy śmiało mówić, że przeorat się rozwija.”
Życzę Wam, drodzy Wierni, Waszemu pierwszemu przeorowi, Ks. Edmundasowi Naujokaitisowi, jak również i sam sobie, by ukazany przez św. Maksymiliana ideał znalazł w gdyńskim przeoracie swoje jak najobfitsze spełnienie.

Wasz duszpasterz, ks. Karol Stehlin

LIPIEC MIESIĄCEM SZCZEGÓLNEGO NABOŻEŃSTWA DO NAJDROŻSZEJ KRWI NASZEGO PANA

LITANIA DO NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA PANA

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, przelana na Krzyżu, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, otucho umierających, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowych, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

V. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
R. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, któryś Jednorodzonego Syna Swego ustanowił Odkupicielem świata i Krwią Jego dał się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. R. Amen.

KALENDARZ LITURGICZNY
NA LIPIEC A.D. 2009
1.07. śr PRZENAJDROŻSZEJ KRWI PANA JEZUSA kl. 1 czerwony
2.07. czw Nawiedzenie N. M. Panny kl. 2 Wspomnienie św. św. Procesa i Martyniana Męczenników +I w. biały
3.07. pt Św. Ireneusza Bpa Męczennika kl. 3 czerwony, pierwszy piątek miesiąca
4.07. sb Wspomnienie N. M. Panny w sobotę kl. 4 czerwony, pierwsza sobota miesiąca

5.07. nd 5 niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego kl. 2 zielony
6.07. pn dzień ferialny kl. 4 zielony
7.07. wt Św. św. Cyryla +869 r. i Metodego +885 r. Bpów Wyznawców kl. 3 biały
8.07. śr Św. Elżbiety Królowej Portugalii Wdowy +1336 r. kl. 3 biały
9.07. czw dzień ferialny kl. 4 zielony
10.07. pt Siedmiu Braci Męczenników +ok. 150 r. i św. św. Rufiny i Sekundy Dziewic +ok. 257 r. kl. 3 czerwony
11.07. sb Wspomnienie N. M. Panny w sobotę kl. 4 Wspomnienie św. Piusa I Papieża Męczennika +155 r. biały. Wybór przez Kapitułę Generalną J.E. Ks. Bpa Bernarda Fellay na przełożonego generalnego Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X (2006 r.)

12.07. nd 6 niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego kl. 2 zielony
13.07. pn dzień ferialny kl. 4 zielony
14.07. wt Św. Bonawentury Bpa Wyznawcy Dra Kościoła Franciszkanina +1274 r. kl. 3 biały
15.07. śr Św. Henryka II Cesarza Wyznawcy +1024 r. kl. 3 biały
16.07. czw dzień ferialny kl. 4 Wspomnienie N. M. P. z Góry Karmelu zielony
17.07. pt dzień ferialny kl. 4 Wspomnienie św. Aleksego Wyznawcy Rzymianina +V w. zielony
18.07. sb Bł. Szymona z Lipnicy Wyznawcy Bernardyna +1482 r. kl. 3 Wspomnienie św. św. Kamila de Lellis Założyciela Zgromadzenia Braci Dobrej Śmierci Wyznawcy oraz Symforozy i Siedmiu Synów Męczenników +125 r. biały

19.07. nd 7 niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego kl. 2 zielony
20.07. pn Bł. Czesława Wyznawcy Dominikanina +1242 r. kl. 3 Wspomnienie św. św. Hieronima Emiliani Wyznawcy Założyciela Somasków +1537 r. oraz Małgorzaty Dziewicy Męczennicy +275 biały
21.07. wt Św. Wawrzyńca z Brindisi Wyznawcy Dra Kościoła kl. 3 Wspomnienie św. Praksedy Dziewicy Rzymianki +II w. biały
22.07. śr Św. Marii Magdaleny Pokutnicy +I w. kl. 3 biały
23.07. czw Św. Apolinarego Bpa Męczennika +II w. kl. 3 Wspomnienie św. Liboriusza Bpa Wyznawcy +397r. czerwony
24.07. pt Św. Kingi Dziewicy +1292 r. kl. 3 Wspomnienie św. Krystyny Dziewicy Męczennicy +ok. 300 r. biały
25.07. sb Św. Jakuba Większego Apostoła +42 r. kl. 2 Wspomnienie św. Krzysztofa Męczennika +III w. czerwony

26.07. nd 8 niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego kl. 2 Wspomnienie św. Anny Matki N. M. Panny zielony

27.07. pn dzień ferialny kl. 4 Wspomnienie św. Pantaleona Męczennika +303 r. zielony
28.07. wt Św. św. Nazariusza i Celsa Męczenników +ok. 68 r. oraz Wiktora I Papieża Męczennika
+198 r. i Innocentego I Papieża Wyznawcy +417 r. kl. 3 biały
29.07. śr Św. Marty Dziewicy +I w. kl. 3 Wspomnienie św. św. Feliksa II Papieża +365 r. oraz Symplicjusza
i Towarzyszy Męczenników +304
biały
30.07 czw dzień ferialny kl. 4 Wspomnienie św. św. Abdona i Sennena Męczenników +III w. zielony
31.07 pt Św. Ignacego Loyoli Założyciela Towarzystwa Jezusowego Wyznawcy kl. 3 biały

WAŻNE TERMINY

MSZA ŚWIĘTA POPRYMICYJNA W NASZYM KOŚCIELE
W niedzielę, 2 sierpnia 2009 r. neoprezbiter Ks. Łukasz Szydłowski odprawi w naszym kościele Mszę św. poprymicyjną i udzieli wiernym specjalnego prymicyjnego błogosławieństwa. Serdecznie wszystkich zapraszamy!

* * *

OTWARCIE PRZEORATU PRZY NASZYM KOŚCIELE

W sobotę, 22 sierpnia 2009 r., w święto Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny (patronalne święto naszego kościoła) Ks. Karol Stehlin, przełożony Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X w Polsce i Europie środkowo-wschodniej, dokona uroczystego otwarcia przeoratu przy naszym kościele oraz przedstawi wiernym Ks. Edmundasa Naujokaitisa jako pierwszego przeło-żonego nowego przeoratu. Uroczystość odbędzie się według następującego porządku:

09:00 Godzinki i różaniec
10:00 Uroczysta Msza święta
ok. 12:00 spotkanie wiernych z Kapłanami i poczęstunek w podziemiach koś-cioła. Serdecznie wszystkich zapraszamy!

* * *

MĘSKIE KOŁO RYCERSTWA NIEPOKALANEJ (M.I. 2) PRZY NASZYM KOŚCIELE

zaprasza wszystkich młodzieńców i mężczyzn na kolejne spotkanie w niedzielę, 12 lipca 2009 r. bezpośrednio po Mszy św., a więc o ok. 11:15. Celem spotkania będzie wspólne studium dobrej, katolickiej lektury. Będzie nią kolejny fragment książki abpa Marcela Lefebvre’a pt. Podróż duchowa (ss. 21-29). Spotkanie odbędzie się w podziemiach naszego kościoła. Zachęcamy do wcześniejszej, prywatnej lektury wyżej wskazanego fragmentu publikacji. Książkę można na-być w naszej przykościelnej księgarence. Zapraszamy wszystkich młodzieńców i mężczyzn!

WAŻNE TERMINY

REKOLEKCJE IGNACJAŃSKIE

dla niewiast:

W PRZEORACIE PW. ŚW. PIUSA X W WARSZAWIE-RADOŚCI
OD 24 VIII DO 29 VIII 2009 R.

dla mężczyzn:

W DOMU REKOLEKCYJNYM PW. BŁ. ZEFIRYNA W BAJERZU
OD 31 VIII DO 5 IX 2009 R.

Oto szczegółowe informacje organizacyjne
dotyczące udziału w rekolekcjach:

1. Rozpoczęcie rekolekcji o godz. 16:00. Przyjazd i zakwaterowanie od 14:00 do 15:30. W przypadku wcześniejszego przyjazdu prosimy zgłosić godzinę (i ewentualnie dzień) przyjazdu.
2. Zakończenie rekolekcji o godz. 11:30. W przypadku późniejszego wyjazdu prosimy zgłosić godzinę (i ewentualnie dzień) wyjazdu.
3. Obowiązkowo trzeba uczestniczyć w całych rekolekcjach, tzn. od początku do końca. Nie można dołączyć się na jakimś ich etapie.
4. Zamiar uczestnictwa w rekolekcjach należy zgłosić przynajmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem.
5. Prosimy przywieźć ze sobą na noclegi śpiwór lub pościel.
6. Prosimy zabrać ze sobą Nowy Testament, Naśladowanie Chrystusa, modlitewnik Te Deum laudamus, zeszyt i długopis. Brakujące książki można nabyć na miejscu przed rozpoczęciem rekolekcji.
7. Uczestnictwo w kosztach rekolekcji: co łaska! Dla orientacji informujemy, że utrzymanie (tj. wyżywienie, koszty eksploatacyjne etc.) jednej osoby wynosi min. 35 zł dziennie.
8. Informacja dla osób chcących jechać do Bajerza z Warszawy: istnieje ogra-niczona możliwość przejazdu z warszawskiego przeoratu do Bajerza. Zgło-szenia będą przyjmowane aż do zarezerwowania wszystkich wolnych miejsc.
9. Zgłoszenia we wszystkich sprawach dotyczących rekolekcji przyjmuje Br. Krzysztof (przeorat pw. św. Piusa X w Warszawie-Radości) telefo-nicznie pod numerem 022 – 615 28 60 lub elektronicznie na adres brkrzysztof@wp.pl

WAŻNE TERMINY

XV PIELGRZYMKA TRADYCJI KATOLICKIEJ

4 – 15 SIERPNIA A.D. 2009
WARSZAWA – CZĘSTOCHOWA

pod hasłem

NIEPOKALANA – NASZA OSTATNIA NADZIEJA!

 • Rozpoczęcie: czwartek 4 VIII rano (7:30 uroczysta Msza św., 9:00 wymarsz z warszawskiego przeoratu pw. św. Piusa X)
 • Zakończenie: 15 VIII rano (08:00 uroczysta Msza św. w Częstochowie)
 • Możliwość powrotu do Warszawy podstawionym autobusem (koszt 40 zł)
 • Odpowiedzialny: Ks. Karol Stehlin
 • Opiekunowie duchowni: Ks. Anzelm Ettelt i Ks. Łukasz Szydłowski

Ostateczny termin zgłoszenia: 31 VII 2009 r.

Koszt uczestnictwa:

 • bez własnego namiotu 250 zł (studenci 200 zł, uczniowie 150 zł)
 • z własnym namiotem 220 zł (studenci 170 zł, uczniowie 120 zł)

Do ważnego zgłoszenia potrzebne są:

 1. pismo potwierdzające, że uczestnik zgadza się z regulaminem pielgrzymki (zobacz regulamin pielgrzymki na stronie internetowej: http://www.piusx.org.pl/pielgrzymka/regulamin)
 2. zaliczka w wysokości przynajmniej 100 zł (płatna przelewem na konto FUNDACJA O. DAMIANA DE VEUSTER, BOŚ Bank, numer konta: 75 1540 1287 2001 6889 8160 0001 lub na ręce kapłana Bractwa)
 3. reszta kwoty, którą należy uregulować najpóźniej na początku pielgrzymki.

„AVE, MARIS STELLA”

„Zaprawdę jesteś Gwiazdą, Maryjo! Sam nasz Pan, Jezus Chrystus, jest najprawdziwszą i najważniejszą Gwiazdą, jasną, poranną Gwiazdą, jak św. Jan Go nazywa, ową Gwiazdą, o której zapowiedziane było od początku, że ma wyłonić się z Izraela, i której symbolem była gwiazda, jaka ukazała się mędrcom ze Wschodu. Ale jeśli ludzie mądrzy i uczeni, i ci, którzy uczą innych sprawiedliwości, mają jaśnieć jako gwiazdy na zawsze, jeśli aniołowie Kościołów zwani są gwiazdami w ręce Chrystusowej, jeśli Chrystus uczcił Apostołów jeszcze za ich ziemskiego życia nazywając ich światłością świata, jeśli nawet tych aniołów, którzy z nieba spadli, umiłowany uczeń nazywa gwiazdami, jeśli wreszcie wszyscy święci, w stanie szczęśliwości niebiańskiej gwiazdami są nazywani – czyli że są oni gwiazdami różniącymi się od gwiazd stopniem chwały – z całą pewnością, bez żadnego uchybiania czci naszego Pana, możemy Jego Matkę, Maryję, nazywać Gwiazdą Morza, zwłaszcza że nad Jej głową jaśnieje korona gwiazd dwunastu.
Jezus jest Światłością świata, oświecającą każdego człowieka, który na świat przychodzi, otwierającą nasze oczy darem wiary, czyniącą je świetlistymi przez swą wszechmocną łaskę; a Maryja jest Gwiazdą jaśniejącą światłem Jezusa, piękną jak księżyc, wybraną jak słońce, gwiazdą niebiańską, na którą dobrze jest patrzeć, Gwiazdą Morza, radosną dla tych, którymi miota burza, samym uśmiechem odpędzająca diabła, uciszająca namiętności, dająca duszy pokój.
Bądź więc pozdrowiona, Gwiazdo Morza, znajdujemy radość w rozmyślaniu o Tobie. Módl się za nami zawsze przed tronem łaski, upominaj się o nasze sprawy, módl się razem z nami, przedstawiaj nasze modlitwy Synowi Twemu i Panu – teraz i w godzinie naszej śmierci bądź, Maryjo, naszym oparciem.”

Jan Henryk kard. Newman

(z tomu: John Henry Newman, Rozmyślania i modlitwy.
Sen Geroncjusza
.Warszawa 1985)

* * *

ŚWIĘTY MIESIĄCA

bł. Czesław Wyznawca (20 lipca)

Urodził się na Śląsku. Pochodził z rycerskiej rodziny. Był zakonnikiem dominikaninem, kapłanem. Żył w na przełomie XII i XIII wieku, a więc w czasie, gdy na ziemiach polskich trwał stan rozbicia dzielnicowego. Jego życie zakonne było ściśle związane ze stolicą Śląska i biskupstwem we Wrocławiu. Pełnił funkcję kustosza kolegiaty sandomierskiej. Biskup krakowski Iwon Odrowąż wysłał go wraz ze św. Jackiem Odrowążem do Italii, gdzie obaj wstąpili do Zakonu Kaznodziejskiego jeszcze za życia św. Dominika, który osobiście dokonał aktu ich obłóczyn. Byli w Italii świadkiem cudu dokonanego przez św. Dominika, co miało duży wpływ na wybór przez nich życia zakonnego. Po wyjeździe z Italii, przybył do Polski, a następnie udał się z polecenia św. Jacka do Czech, do Pragi, gdzie założył klasztor dominikański i dał początek historii czeskich dominikanów.
Po wypełnieniu misji w Czechach powrócił na Śląsk, do Wrocławia, gdzie założył pierwszy na ziemiach polskich dominikański klasztor. Początki dominikanów w Polsce datuje się na rok 1223. Bł. Czesław był przeorem wrocławskiego klasztoru przez wiele lat. Pełnił także funkcję prowincjała, a wówczas prowincja polska obejmowała także klasztory w Czechach oraz organizowała misje na Ruś Kijowską i do Prus.
W 1241 r. ziemie polskie zostały po raz pierwszy najechane i splądrowane przez Tatarów, którzy dotarli aż na Śląsk. W krwawej bitwie pod Legnicą chrześcijańskie rycerstwo poniosło niestety klęskę. Siły polskie wspierane przez zakony rycerskie joanitów, templariuszy i krzy-żaków uległy nieznanej sobie tatarskiej metodzie rozgrywania bitew.
Zginął wówczas książę Henryk II Pobożny, jedna z najpiękniejszych postaci w Domu Piastowskim. Upadkowi uległo dzieło jednoczenia ziem polskich przez Henryków śląskich. Także Wrocław był zagrożony najazdem mongolskim. Według przekazu ks. Jana Długosza, to właśnie modlitwa bł. Czesława uratowała miasto przed pożogą tatarską. Nad głową modlącego się zakonnika ukazał się słup ognia, który przeraził jazdę tatarską i skłonił najeźdźców do rezygnacji z atakowania miasta. W następnym roku bł. Czesław zmarł, a był to rok, w którym Wrocław uzyskał przywilej lokacyjny. W ten sposób koleje losu bł. Czesława splatały się z ważnymi wydarzeniami w dziejach miasta. Został pochowany w kościele dominikanów we Wrocławiu. Świątynia ta legła w gruzach w 1945 r., gdy Wrocław stał się miejscem zaciekłych walk sowiecko-niemieckich, ale kaplica tego kościoła, w której złożono prochy bł. Czesława szczęśliwie ocalała. Wierni uznali to za wyraz szczególnej łaski Bożej, wszak bł. Czesław został ogłoszony patronem Wrocławia. Katolicki lud otaczał osobę bł. Czesława po jego śmierci nabożeństwem. Przy jego grobie miały miejsce cudowne uzdrowienia chorych. Papież Klemens XI na początku XVIII w. zatwierdził ten kult dla diecezji wrocławskiej i dla Zakonu Kaznodziejskiego, a papież Klemens XIII rozciągnął ów kult na całą Polskę. Beatyfikacja Czesława nastąpiła w 1711 r., w latach 60 XX w. został ogłoszony patronem Wrocławia.
W 1947 r., w Opolu opublikowano cenną pracę pióra o. prof. Jacka Woronieckiego pt. Błogosławiony Czesław dominikanin 1175-1242. Jeśli ktoś przypadkiem znajdzie ją na półce w jakimś antykwariacie, warto kupić!

* * *

ROZMYŚLANIE

na dzień Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (2 lipca)

„Powstawszy tedy Maryja w onym dniu udała się spiesznie w okolicę górzystą” (Łk 1, 39)

I. Maryja poszła pospiesznie w góry idąc za Boskim natchnieniem.

Nawiedzenie domu Elżbiety przez Najświętszą Maryję Pannę nie było tylko aktem grzeczności i objawem zwykłej miłości między krewnymi, lecz miało nadto jeszcze inne wyższe pobudki. Maryja żyła już wtedy pod wpływem swojego Boskiego Niemowlęcia, które spoczywało w Jej łonie, uświecało Ją i kierowało Nią. Jezus już wówczas używał Jej za narzędzie uświęcania bliźnich, jak to zresztą będzie czynił do końca świata, udzielając ludziom łask przez Maryję. Pierwszą intencją Maryi było bezinteresowne wyświadczenie przysługi matce w błogosławionym stanie.
Mogła łatwo spocząć sama, aby w samotności i ciszy domku swego, radować się wewnętrznie własnym szczęściem. Ale łaska nie pozwala Jej na to używać czasu, lecz każe spieszyć z pomocą innym. Duch Boży przemówił do Niej, więc natychmiast słucha i spieszy na miejsce wezwania. Okazała się przez to tą, która się nazwała: Służebnicą Pańską. Jakiż piękny ideał wierności! Maryja to co mówi, również czyni.
Uczmy się z tego, jak ochotnie winniśmy iść za głosem Bożym, gdy nas wzywa do wykonania rozkazu, spełnienia posługi miłości, skrócenia niepotrzebnej rozmowy, albo udania się na wspólne ćwiczenia, a przede wszystkim na modlitwę. Nie zmuszajmy łaski do długiego wyczekiwania przed drzwiami naszego serca, gdyż może odejść i już nigdy nie powrócić. Wskutek naszego uporu może tak daleko odejść, że nawet nasze głośne błagania nie zdołają jej przywołać. Opieszałość w życiu duchowym, a zwłaszcza w życiu zakonnym jest niezwykle szkodliwą i niebezpieczną. Od jednej łaski zależy często cały szereg łask, a nawet i łaska ostatecznego wytrwania. Dlatego św. Teresa upomina jedną ze swych córek: Strzeż pilnie dobrych natchnień, które ci Bóg zsyła, a pragnienia, które ci na modlitwie poddaje, w czyn wprowadzaj (Przestrogi, 32).

II. Maryja poszła pospiesznie w góry niosąc macierzyńską pomoc.

Anioł zwiastujący Maryi Wcielenie Syna Bożego w Jej łonie nazwał Ją łaski pełną. Znaczy to także tyle samo, co pełna miłości. Potrzeba uczynków miłości, jaką odczuwała Jej dusza, wywiodła Ją w trudną podróż do domu Elżbiety, aby tam oddawać potrzebującej pomocy przysługi. Miłość przyspieszała Jej kroki, miłość uczyniła Ją odważną w przedsiębraniu tak niebezpiecznej podróży, i miłość czyniła Jej łatwymi wszystkie trudności drogi. Gdzie się miłuje – zauważył św. Augustyn – tam się trudu nie czuje, a jeśli się go czuje, tedy się go miłuje. Dla miłości Maryi nie było nic niepokonalnego i nic niemożliwego.

W pośpiechu Maryi wyczuwamy Jej ochotę i gotowość służenia każdemu bliźniemu, a cóż dopiero przyjmowania wszystkich próśb, jakiekolwiek i od kogokolwiek byłyby do Niej zanoszone. Spieszy nie wzywana, o ileż szybciej przybędzie ufnie błagana! To usposobienie Maryi winno wzbudzać w nas wielką ufność w Jej Serce, w którym Bóg rozlał morze łaski i z którego płyną potoki miłości. Zwracajmy się do Niej z wiarą we wszystkich naszych potrzebach, a zapewne doznamy Jej pomocy. Ona nigdy nie opuści tego, kto o Niej przynajmniej pamięć zachowa. O ileż troskliwiej opiekuje się tymi, którzy Ją miłują i naśladują. Jak Maryja wywyższona jest w chwale ponad wszystkich Świętych – powiada św. Bonawentura – tak też jest więcej troskliwą o nasze zbawienie, niż inni Święci.

Modlitwa: O Maryjo, dziewicza Matko Boga, którą Bóg ustanowił skarbcem i szafarką łask swoich, spełnij ten macierzyński urząd także i nade mną. Zwłaszcza wyjednaj mi szeroką miłość, ochotną do usług bliźnim i zdolną do ofiary. Niech łaska rozszerzy Twoimi dłońmi ciasne serce moje, abym mógł powiedzieć za Psalmistą: Pobiegłem drogą przykazań Pańskich, gdy rozszerzył serce moje (Ps 118, 32). Amen.

(z tomu o. Jerzego od św. Józefa pt. Chleb powszedni.
Rozważania na wszystkie dni roku kościelnego
, Kraków 1959)
OGÓLNY PORZĄDEK LITURGII

NIEDZIELE:
09:00 Godzinki i różaniec św. (możliwość przystąpienia do spowiedzi)
10:00 Uroczysta Msza św.

SOBOTY (oprócz pierwszych miesiąca):
17:25 Różaniec św. (możliwość przystąpienia do spowiedzi)
18:00 Msza św.

PIERWSZE PIĄTKI MIESIĄCA:

17:25 Różaniec św. (możliwość przystąpienia do spowiedzi)
18:00 Msza św.
Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

PIERWSZE SOBOTY MIESIĄCA:
17:25 I część różańca św. (możliwość przystąpienia do spowiedzi)
18:00 Msza św. śpiewana ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz II i III część różańca św. (możliwość przystąpienia do spowiedzi), na zakończenie, ok. 21:00, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

* * *

UWAGA! ODWOŁANA MSZA ŚW.: W pierwszy piątek miesiąca (3 VII) wyjątkowo nie będzie w naszym kościele Mszy św.

UWAGA! ZMIANA PORZĄDKU NOBOŻEŃSTW: W pierwszą sobotę miesiąca (4 VII) nabożeństwo rozpocznie się wyjątkowo półgodziny później, a więc: 18:00 I i II część różańca św., 19:00 Msza św. i 20:00 adoracja Najświętszego Sakramentu wraz z III częścią różańca św.

* * *

DOJAZD DO NASZEGO KOŚCIOŁA

 • Spod dworca głównego PKP w GDYNI – T 23, T 24, A 107 lub A 172.
 • Spod II LO im. Chrobrego przy al. Niepodległości w SOPOCIE – A 181 lub T 31.

W obu powyższych przypadkach należy jechać w kierunku Kacze Buki. Jazda trwa ok. 30 min. Bilet normalny kosztuje z Sopotu 3 zł, a z Gdyni 2 zł. Bilety można nabyć w karnetach za 6 lub 4 zł u kierowcy lub pojedyncze w kioskach.

 • Z ul. Obrońców Westerplatte w GDAŃSKU OLIWIE (koło pętli tramwajowej) – A 171. Jazda trwa ok. 45 min. Bilet normalny kosztuje 2 zł 80 gr (w kiosku) lub 3 zł (u kierowcy).

We wszystkich powyższych trzech przypadkach należy wysiąść na przystanku „Dąbrowa Tesco”.

* * *

TRADYCJA W INTERNECIE

strona internetowa Bractwa w Polsce
http://www.piusx.org.pl
strona internetowa wydawnictwa Te Deum
http://www.tedeum.pl

OMNIA INSTAURARE IN CHRISTO PER IMMACULATAM