Nr 19 – czerwiec A.D. 2009

 

SŁOWO DUSZPASTERZA

Drodzy Wierni!

Miesiąc czerwiec jest wypełniony licznymi uroczystościami i świętami, w czasie których Kościół święty chce swoim wiernym rozdawać niezliczone dary i łaski. Korzystajmy z nich w pełni przez gorliwe uczestnictwo we Mszach św. i nabożeństwach oraz przez rozważanie w wolnych chwilach wielkich tajemnic wyrażanych przez liturgię. I tak w tym roku w pier-wszym tygodniu czerwca jesteśmy w oktawie Zesłania Ducha Świętego. Prośmy w tym czasie Trzecią Osobę Trójcy Przenajświętszej szczególnie o łaskę bojaźni Bożej, pobożności i mę-stwa. Radzę Wam serdecznie, w tym pierwszym tygodniu czerwca, codziennie odmawiać modlitwy do Ducha Świętego, jakie znajdują się w naszym modlitewniku „Te Deum laudamus” na stronach 166 – 172. Radzę także, przypomnijcie sobie z katechizmu kardynała Gasparriego (lub jakiegoś innego tradycyjnego katechizmu) katolickie nauczanie na temat sakramentu bierzmowania, w którym otrzymaliście Ducha Świętego wraz z obfitością Jego darów.
Oktawa Zesłania Ducha Świętego kończy się wielką uroczystością Trójcy Przenaj-świętszej. Prawda trynitarna jest najwyższą i najgłębszą tajemnicą naszej wiary. W dniu tej uroczystości Kościół ustami swoich kapłanów odmawia uroczyście wyznanie wiary św. Atanazego (modlitewnik, ss. 149 – 150). Jest to bardzo głębokie i uroczyste przedstawienie największych tajemnic naszej świętej religii. W obliczu obecnego kryzysu Kościoła i po-wszechnej wręcz apostazji narodów zwróćcie szczególną uwagę na ostatnie zdanie atanazowego wyznania wiary: „Takie są dogmaty katolickiej religii: a kto by w nie ściśle i mocno nie wierzył, zbawić się nie może”. Czytając te słowa trudno nie odczuć powagi sytuacji w jakiej się znajdujemy. Moi Drodzy, żyje się na tej ziemi tylko raz. Poganie wyciągają z tego zabójczy wniosek: skoro tak, to jak najbardziej korzystajmy z przyjemności chwili. My zaś inaczej wnioskujemy: skoro żyje się raz, to znaczy, że nie da się już popełnionych grzechów z prze-szłości wymazać. Nie mamy władzy dokonywania korekt w przeszłości. Ta niemożność nas zatrważa. Pilnujmy się więc. Jesteśmy podobni do dziecka, które rysuje na kartce i nie ma gumki do mazania. Takie dziecko winno się bardzo pilnować, by raz pociągnięta linia była właściwa. Niech nas zasmuca możliwość popełnienia grzechu nawet wówczas, gdy wiemy, że miłosierny Bóg wysłużył nam na Krzyżu łaskę sakramentu pokuty czyli spowiedź świętą. Zachęcam Was usilnie, abyście pogłębili swe duchowe życie rozważając dokładnie i grun-townie przepiękne modlitwy do Trójcy Przenajświętszej ułożone przez tych, którzy otrzymali od Boga szczególną łaskę wniknięcia w tajemnicę trynitarną. Są to modlitwy bł. Elżbiety od Trójcy Świętej, bł. Kolumbana Marmiona i o. M. Philippona (modlitewnik, ss. 151 – 153).
Szczytem czerwcowych uroczystości jest przepiękne święto Najświętszego Sakramentu, a więc Boże Ciało. Z wielką wdzięcznością powinniśmy upaść tego dnia na kolana przed tak nieskończoną Miłością Bożą, dzięki której odwieczny Majestat, Król i Pan, przed którym nikniemy jak pojedynczy atom w przestrzeni kosmosu, zechciał zostać z nami, nie tylko duchowo, ale rzeczywiście, substancjalnie i realnie w Hostii świętej. Boże Ciało – to publiczne wyznanie naszej wiary, że ta maleńka, krucha i delikatna Hostia jest CENTRUM i CELEM całego świata, źródłem wszelkiego życia i wszystkich łask. Wobec konsump-cjonizmu i obojętności religijnej tylu ludzi, chcemy gorliwie bronić prawa Chrystusa do panowania w ludzkich sercach i w polskim życiu społecznym. Chcemy uczynić tabernaku-lum i monstrancję środkiem i ogniskiem całego naszego życia, światłem dla naszego rozumu i celem pragnień naszego serca. Święto Bożego Ciała obchodzi się również cały tydzień, podczas którego wierni chętnie nawiedzają Chrystusa Pana w Najświętszym Sakramencie, przyjmują także duchowo Komunię św. odmawiając często modlitwy po Komunii św. (modlitewnik, ss. 80 – 87).
Kościół po uroczystości Bożego Ciała ukazuje nam jeszcze głębszą, wręcz intymną, tajemnicę naszego Zbawiciela. Chodzi o uroczystość Najświętszego Serca Jezusa. Jest to tajemnica, powiedzmy umownie, „intymna” bowiem Serce Jezusa choć pała miłością na zewnątrz, to jednak samo jest głęboko ukryte w piersi Jezusowej.
Św. Jan Ewangelista, podczas Ostatniej Wieczerzy, tuląc się do piersi Jezusa, tulił się w istocie do ukrytego w tej piersi Najświętszego Serca Wcielonego Boga. Chrystus Pan ofiarowuje nam wszystkie skarby, które posiada. Daje nam całą swoją miłość do końca możliwości. I dlatego objawił nam swe Najświętsze Serce. Oprócz uroczystości Najświętszego Serca przeżywanej w piątek po Oktawie Bożego Ciała, czcimy to Ognisko Bożej Miłości codziennie w miesiącu czerwcu, podczas nabożeństw czerwcowych. Ich główną częścią jest odmawianie Litanii do Najświętszego Serca Jezusa.
Czerwiec jest także doskonałą okazją by posłuchać gorących wezwań papieża św. Piusa X, który zachęcał wiernych, aby dokonali intronizacji Najświętszego Serca Chrystusa Króla w swojej rodzinie. Również inni papieże prosili o to wiernych. Tych wiernych, którzy już tego tak podniosłego aktu powszechnego i społecznego panowania Chrystusa Króla już dokonali, papieże prosili o uroczyste jego odnawianie corocznie w czerwcu.
Wreszcie w bieżącym miesiącu Kościół ukazuje nam wielkich opiekunów, Świętych w niebie, których orędownictwa tak bardzo potrzebujemy. Książęta Apostołów, św. Piotr i św. Paweł, wstawiają się za nami, abyśmy zachowali nieskażoną Wiarę katolicką, ponad którą tu na ziemi nic cenniejszego nie istnieje. Szczególnie w aktualnie trwającym roku św. Pawła chcemy dogłębnie rozważać jego przykład i jego naukę. Proszę zwrócić uwagę na artykuły wstępne w tegorocznych numerach naszego miesięcznika „Zawsze Wierni”. Wcześniej obchodzimy narodzenie św. Jana Chrzciciela, który ongiś i dziś toruje nam drogę do Pana. Bezwzględne oddanie się Bogu, bezkompromisowe wyznawanie naszej Wiary aż do śmierci – oto owoce naszych modlitw do tych wielkich Świętych.
To wszystko w tym miesiącu ma dokonać się jakby w atmosferze naszej wielkiej Krucjaty Różańcowej. Jest takie uprzywilejowane duchowe „miejsce”, taki nadzwyczajny duchowy „punkt”, z którego wszystkie dary, skarby i tajemnice Trójcy Przenajświętszej i nieba całego, a także prawdę o naszych doczesnych, ludzkich sprawach, najlepiej widać. Tym miejscem jest Niepokalane Serce Maryi. Zanim więc spoglądniemy duchowo ku Bogu, zatopmy swą myśl w Sercu Maryi. Czy to ważne? Tak, bo z tego „miejsca” widać Boga najlepiej! To Serce Maryi jest „drogą, która nas prowadzi do Boga”. Doprowadza nas do możliwie najgłębszego pojęcia wielkich tajemnic Bożych. Maryja rozpala nasze zimne serca swą własną Miłością do Serca Jej Boskiego Syna, do Ducha Świętego, do Trójcy Przenajświętszej.
Walcząc duchowo na tej Krucjacie o triumf Niepokalanego Serca Maryi jesteśmy pewni, że jest to ostatnia i może dziś już jedyna droga, aby prawdziwy Bóg – Trójca Przenajświętsza, znowu był uznany, a wąż obecnego ekumenizmu i liberalizmu w końcu zdeptany. Tak przecież sama Niepokalana obiecała: na końcu Moje Niepokalane Serce zatriumfuje!

Wasz duszpasterz, ks. Karol Stehlin

KALENDARZ LITURGICZNY
NA CZERWIEC A.D. 2009
1.06. pn PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO kl. 1 czerwony
2.06. wt WTOREK W OKTAWIE PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO kl. 1 czerwony
3.06. śr ŚRODA SUCHYCH DNI PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO kl. 1 czerwony
4.06. czw CZWARTEK W OKTAWIE PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO kl. 1 czerwony
5.06. pt PIĄTEK SUCHYCH DNI PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO kl. 1 czerwony pierwszy piątek
miesiąca
6.06. sb SOBOTA SUCHYCH DNI PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO kl. 1 czerwony pierwsza sobota miesiąca
7.06. nd ŚWIĘTO TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ kl. 1 biały
8.06. pn dzień ferialny kl. 4 zielony
9.06. wt dzień ferialny kl. 4 Wspomnienie św. św. Pryma i Felicjana Męczenników + 286 r. zielony
10.06. śr Bł. Bogumiła Bpa, Wyznawcy i Pustelnika + 1182 r. kl. 3 Wspomnienie św. Małgorzaty Królowej i Wdowy + 1093 r. biały
11.06. czw BOŻE CIAŁO kl. 1 biały
12.06. pt Św. Jana z Facundo Wyznawcy i Augustianina + 1479 r. kl. 3 Wspomnienie św. św. Bazylidesa, Cyryna, Nabora i Nazariusza Męczenników + 303 r. biały
13.06. sb Św. Antoniego z Padwy Wyznawcy, Doktora Kościoła i Franciszkanina + 1231 r. kl. 3 biały

14.06. nd 2 niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego kl. 2 zielony
15.06. pn Bł. Jolanty Wdowy + 1298 r. kl. 3 Wspomnienie św. św. Wita, Modesta i Krescencji Męczenników + 303 r. biały
16.06. wt dzień ferialny kl. 4 zielony
17.06. śr Św. Grzegorza Barbarigo Bpa i Wyznawcy kl. 3 biały
18.06. czw Św. Efrema Wyznawcy, Doktora Kościoła i Diakona + 373 r. kl. 3 Wspomnienie św. św. Marka i Marcelina Męczenników + 286 r. biały
19.06. pt ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA kl. 1 biały
20.06. sb Wspomnienie N. M. Panny w sobotę kl. 4 Wspomnienie św. Sylweriusza Papieża i Męczennika + ok. 540 biały

21.06. nd 3 niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego kl. 2 zielony
22.06. pn Św. Paulina Bpa Noli i Wyznawcy + 431 r. kl. 3 biały
23.06. wt Wigilia Narodzenia św. Jana Chrzciciela kl. 2 fioletowy
24.06. śr NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA kl. 1 biały
25.06. czw Św. Wilhelma Opata + 1142 r. kl. 3 biały
26.06. pt Św. św. Jana i Pawła Męczenników Rzymskich + 362 r. kl. 3 czerwony
27.06. sb Wspomnienie N. M. Panny w sobotę kl. 4 biały

28.06. nd 4 niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego kl. 2 Wigilia św. św. Piotra i Pawła Apostołów zielony
29.06. pn ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA APOSTOŁÓW kl. 1 czerwony
30.06. wt Wspomnienie św. Pawła Apostoła kl. 3 czerwony

WAŻNE TERMINY

REKOLEKCJE IGNACJAŃSKIE
dla mężczyzn

W PRZEORACIE PW. ŚW. PIUSA X
W WARSZAWIE-RADOŚCI

od 28 VI do 3 VII 2009 r.

Oto szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące
udziału w rekolekcjach:

1. Rozpoczęcie rekolekcji o godz. 16:00. Przyjazd i zakwaterowanie od 14:00 do 15:30. W przypadku wcześniejszego przyjazdu prosimy zgłosić godzinę (i ewentualnie dzień) przyjazdu.
2. Zakończenie rekolekcji o godz. 11:30. W przypadku późniejszego wyjazdu prosimy zgłosić godzinę (i ewentualnie dzień) wyjazdu.
3. Obowiązkowo trzeba uczestniczyć w całych rekolekcjach, tzn. od początku do końca. Nie można dołączyć się na jakimś ich etapie.
4. Zamiar uczestnictwa w rekolekcjach należy zgłosić przynajmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem.
5. Prosimy przywieźć ze sobą na noclegi śpiwór lub pościel.
6. Prosimy zabrać ze sobą Nowy Testament, Naśladowanie Chrystusa, modlitewnik Te Deum, zeszyt i długopis. Brakujące książki można nabyć na miejscu przed rozpoczęciem rekolekcji.
7. Uczestnictwo w kosztach rekolekcji: co łaska! Dla orientacji informujemy, że utrzymanie (tj. wyżywienie, koszty eksploatacyjne etc.) jednej osoby wynosi min. 35 zł dziennie.
8. Informacja dla mężczyzn chcących jechać do Bajerza z Warszawy: istnieje ograniczona możliwość przejazdu z warszawskiego przeoratu do Bajerza. Zgłoszenia będą przyjmowane aż do zarezerwowania wolnych miejsc.
9. Zgłoszenia we wszystkich sprawach dotyczących rekolekcji przyjmuje Br. Krzysztof (przeorat pw. św. Piusa X w Warszawie-Radości) telefonicznie pod numerem 022 – 615 28 60 lub elektro-nicznie na adres brkrzysztof@wp.pl

* * *

KOLEJNA TURA
REKOLEKCJI IGNACJAŃSKICH:

dla niewiast
w Warszawie-Radości od 24 VIII do 29 VIII 2009 r.

dla mężczyzn
w Bajerzu od 31 VIII do 5 IX 2009 r.

* * *

MĘSKIE KOŁO RYCERSTWA NIEPOKALANEJ (M.I. 2) PRZY NASZYM KOŚCIELE zaprasza wszystkich mężczyzn na kolejne spotkanie w niedzielę, 21 czerwca 2009 r. bezpośrednio po Mszy św., a więc ok. 11:15. Celem spotkania będzie wspólne studium dobrej, katolickiej lektury. Będzie nią początkowy fragment książki abpa M. Lefebvre’a pt. Podróż duchowa (ss. 5-20). Spotkanie odbędzie się w podziemiach naszego kościoła. Zachęcamy do wcześniejszej, prywatnej lektury wyżej wskazanej publikacji. Można ją nabyć w naszej przykościelnej księgarence. Zapraszamy wszystkich chłopców, młodzieńców i mężczyzn!


WAŻNE TERMINY

PRZEORAT
W WARSZAWIE-RADOŚCI

R E K O L E K C J E
DLA RODZIN

11 – 14 VI 2009 r.

na temat:
BYĆ RODZINĄ KATOLICKĄ W OBECNYM ŚWIECIE

Rekolekcje poprowadzi Ks. Karol Stehlin

Czwartek 11 VI 2009 r. – BOŻE CIAŁO

10:00 Uroczysta Msza Święta z Pierwszą Komunią, Procesja
18:00 Nieszpory i Różaniec
19:00 Rozpoczęcie Rekolekcji – wykład wstępny

Piątek 12 VI 2009 r.

07:15 Msza Święta
09:00 Nauka dla wszystkich
11:00 Nauka dla wszystkich
13:30 Pielgrzymka do Mariańskiego Porzecza
18:00 Msza Święta
18:40 Droga Krzyżowa

Sobota 13 VI 2009 r.

07:15 Msza Święta
09:00 Nauka dla mężczyzn
11:00 Nauka dla kobiet
15:30 Nauka dla mężczyzn
17:00 Nauka dla kobiet
18:00 Msza Święta
18:40 Adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec i Nabożeństwo Fatimskie

Niedziela 14 VI 2009 r.

09:30 Godzinki
10:00 Uroczysta Msza Święta
11:30 Nauka dla wszystkich

UWAGA:

Uczestnicy, którzy pragną korzystać z noclegu i z wyżywienia w przeoracie, powinni zgłosić taką potrzebę najpóźniej do 7 czerwca. Istnieje możliwość wyżywienia od kolacji 11 czerwca do śniadania 14 czerwca. Zgłoszenia przyjmuje Br. Krzysztof telefonicznie pod numerem 022 – 615 28 60 lub elektronicznie na adres brkrzysztof@wp.pl


WAŻNE TERMINY

ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE

W dniu 27 czerwca 2009 r., w seminarium duchownym pw. Serca Jezusowego w Zaitzkofen, J. E. Bp Alfonso de Galarretta udzieli diakonowi Łukaszowi Szydłowskiemu święceń kapłańskich. Uroczysta Msza św. prymicyjna Ks. Szydłowskiego odbędzie się w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia N. M. P. przy przeoracie w Warszawie-Radości. W Gdyni nasz neoprezbiter odprawi Mszę św. poprymicyjną w niedzielę 2 sierpnia br. Serdecznie na nią zapraszamy! Prosimy o modlitwę w intencji nowego kapłana!

OBOZY WAKACYJNE

6 – 15 VII 2009 R. DLA CHŁOPCÓW (8 – 14 lat)

15 – 25 VII 2009 R. DLA DZIEWCZĄT

  • grupa młodszych: 8 – 12 lat,
  • grupa starszych: 13 – 17 lat

MIEJSCE OBOZU: JAWORKI koło SZCZAWNICY

KOSZT: 300 zł (drugie dziecko: 200 zł, trzecie dziecko 100 zł,
czwarte dziecko gratis)

MOŻLIWOŚĆ PRZEWOZU AUTOKAREM W OBIE STRONY
(PRZEORAT WARSZAWSKI – JAWORKI), koszt: 50 zł

OSTATECZNY TERMIN ZGŁOSZENIA: 25 VI 2009 r.

Zainteresowanych prosimy o skontaktowanie się z Br. Krzysztofem (przeorat w Warszawie-Radości), albo bezpośrednio z osobami odpowiedzialnymi za zgłoszenia na obozy:
  • DLA CHŁOPCÓW telefonicznie 664 159 165, lub przez email: lukaszblazejczyk@wp.pl
  • DLA DZIEWCZĄT telefonicznie 798 724 292, lub przez email: karolina.krucjata@wp.pl
WAŻNE TERMINY

XV PIELGRZYMKA TRADYCJI KATOLICKIEJ
4 – 15 SIERPNIA A.D. 2009
WARSZAWA – CZĘSTOCHOWA

pod hasłem

NIEPOKALANA – NASZA OSTATNIA NADZIEJA!

  • Rozpoczęcie: czwartek 4 VIII rano (7:30 uroczysta Msza św., 9:00 wymarsz z warszawskiego przeoratu pw. św. Piusa X)
  • Zakończenie: 15 VIII rano (08:00 uroczysta Msza św. w Częstochowie)

Możliwość powrotu do Warszawy podstawionym autobusem (koszt 40 zł)
Regulamin i szczególne informacje widnieją na stronie www.piusx.org.pl/pielgrzymka

Odpowiedzialny: Ks. Karol Stehlin
Opiekunowie duchowni: Ks. Anzelm Ettelt i Ks. Łukasz Szydłowski

Ostateczny termin zgłoszenia: 31 VII 2009 r.

Koszt uczestnictwa:
– bez własnego namiotu 250 zł (studenci 200 zł, uczniowie 150 zł)
– z własnym namiotem 220 zł (studenci 170 zł, uczniowie 120 zł)

Do ważnego zgłoszenia potrzebne są:
1) pismo potwierdzające, że uczestnik zgadza się z regulaminem pielgrzymki (zobacz regulamin pielgrzymki na stronie internetowej: http://www.piusx.org.pl/pielgrzymka/regulamin)
2) zaliczka w wysokości przynajmniej 100 zł (płatna przelewem na Konto FUNDACJA O. DAMIANA DE VEUSTER, BOŚ Bank, Numer Konta: 75 1540 1287 2001 6889 8160 0001 lub na ręce kapłana Bractwa)
3) reszta kwoty, którą należy uregulować najpóźniej na początku pielgrzymki.

EDUKACJA DOMOWA DZIECI

W dniu 22 IV br. weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która umożliwia wydanie zgody na nauczanie domowe dyrektorowi każdej szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w tym także oczywiście dyrektorom szkół Bractwa. Oznacza to, że rodzice mieszkający w dowolnym miejscu Polski mogą zapisać swe dzieci do naszej szkoły i wy-stąpić z wnioskiem o zgodę na nauczanie domowe. Istnieją jednak pewne formalne wymagania, a wśród nich konieczność rychłego uzyskania opinii z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Z tego powodu prosimy wszystkich rodziców zdecydo-wanych uczyć swoje dzieci w domu w najbliższym roku szkolnym pod opieką naszej szkoły, o jak najpilniejszy kontakt z poradnią właściwą dla miejsca zamieszkania dzieci i ustalenie terminu wizyty w poradni. Więcej informacji można uzyskać w dyrekcji naszej szkoły podstawowej pod numerem telefonu: (022) 615 96 11.

OGÓLNY PORZĄDEK LITURGII

NIEDZIELE:
09:00 Godzinki i różaniec św. (możliwość przystąpienia do spowiedzi)
10:00 Uroczysta Msza św.

SOBOTY (oprócz pierwszych miesiąca):
17:25 Różaniec św. (możliwość przystąpienia do spowiedzi)
18:00 Msza św.

PIERWSZE PIĄTKI MIESIĄCA:

17:25 Różaniec św. (możliwość przystąpienia do spowiedzi)
18:00 Msza św.
Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

PIERWSZE SOBOTY MIESIĄCA:
17:25 I część różańca św. (możliwość przystąpienia do spowiedzi)
18:00 Msza św. śpiewana ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz II i III część różańca św. (możliwość przystąpienia do spowiedzi), na zakończenie, ok. 21:00 błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

* * *

UWAGA! ZMIANA GODZIN NABOŻEŃSTW

W pierwszy piątek czerwca (5 VI) wyjątkowo porządek nabożeństw w naszym kościele zostanie nieco zmieniony (przesunięty o pół godziny na później): 17:55 Różaniec, 18:30 Msza św. ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, a potem wystawienie Najświętszego Sakramentu.

UWAGA! ODWOŁANA MSZA ŚW.

W pierwszy piątek lipca (3 VII) wyjątkowo nie będzie w naszym kościele Mszy św.

* * *

DOJAZD DO NASZEGO KOŚCIOŁA

  • Spod dworca głównego PKP w GDYNI – T 23, T 24, A 107 lub A 172.
  • Spod II LO im. Chrobrego przy al. Niepodległości w SOPOCIE – A 181 lub T 31.

W obu powyższych przypadkach należy jechać w kierunku Kacze Buki. Jazda trwa ok. 30 min. Bilet normalny kosztuje z Sopotu 3 zł, a z Gdyni 2 zł. Bilety można nabyć w karnetach za 6 lub 4 zł u kierowcy lub pojedyncze w kioskach.

  • Z ul. Obrońców Westerplatte w GDAŃSKU OLIWIE (koło pętli tramwajowej) – A 171. Jazda trwa ok. 45 min. Bilet normalny kosztuje 2 zł 80 gr (w kiosku) lub 3 zł (u kierowcy).

We wszystkich powyższych trzech przypadkach należy wysiąść na przystanku „Dąbrowa Tesco”.

* * *

TRADYCJA W INTERNECIE

strona internetowa Bractwa w Polsce
http://www.piusx.org.pl
strona internetowa wydawnictwa Te Deum
http://www.tedeum.pl

OMNIA INSTAURARE IN CHRISTO PER IMMACULATAM