Nr 18 – maj A.D. 2009

SŁOWO DUSZPASTERZA

Drodzy Wierni!

W dniu 22 sierpnia 2009 roku, to jest w uroczystość patronalną naszego kościoła, planowane jest otwarcie przeoratu w Gdyni. Co to jest przeorat? Ta nazwa kojarzy się najpierw z budynkiem. Budynek przeoratu musi spełniać określone normy i wymogi, musi posiadać określone pomieszczenia i zaplecze. Nie każdy budynek mieszkalny nadaje się na przeorat, podobnie jak nie każdy nadaje się na szkołę. Dalej pod nazwą „przeorat” należy rozumieć kościelną jednostkę organizacyjną, która zawiera w sobie elementy domu zakonnego, domu rekolekcyjnego i parafii. Przeoraty są podstawowymi i najmniejszymi organizacyjnymi cegiełkami z jakich składa się gmach Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X. Śp. J.E. Arcybiskup Marcel Lefebvre organizował całe życie członków Bractwa oraz wiernych Tradycji prze-ważnie wokół przeoratów. W przeoracie powinno być na stałe co najmniej dwóch kapłanów i jeden brat zakonnik. Jeśli przeorat jest w stanie pełnego rozkwitu, to żyje i pracuje w nim od trzech do pięciu kapłanów, kilku braci zakonnych oraz siostry zakonne – zależnie od apostolatu, który jest tam prowadzony.
W życiu wewnętrznym przeoratu są wyraźnie widoczne elementy życia zakonnego. Domownicy przeoratu żyją według określonego regulaminu, który wzorowany jest na regulaminie seminariów Bractwa. Tak więc regulamin przeoratu przewiduje cztery wspólne modlitwy domowników w ciągu dnia: rano pryma (część brewiarza) i rozważanie, około południa seksta (część brewiarza), pod wieczór różaniec i wieczorem kompleta (ostatnia część brewiarza – modlitwa wieczorna Kościoła). Posiłki domownicy spożywają razem, a przy obiedzie jest często czytana lektura duchowa. Życie pod jednym dachem, we wspólnocie modlitwy i stołu, jest pierwszorzędnym obowiązkiem członków Bractwa. Dzięki tej wspólnocie dzielą ze sobą radości i trudności życia duchowego, pomagają sobie wzajemnie i mobilizują się nawzajem do zachowania gorliwości, a także organizują wspólnie prace duszpasterskie.
W centrum życia przeoratu jest oczywiście Msza Święta Wszechczasów, którą każdy kapłan codziennie odprawia. Arcybiskup Lefebvre chciał, aby każdy z prze-oratów Bractwa był prawdziwym duchowym słońcem w ciemnościach naszych czasów. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy sercem przeoratu będzie dramat Kalwarii odnawiany i uobecniany na ołtarzu podczas Mszy Świętej. Do tego Eucharystycznego Serca wszystkich doprowadzić i wszystko w tym Boskim Sercu odnowić – to było hasło św. Piusa X i to jest też hasłem naszego Bractwa. Życie przeoratu krąży więc wokół Mszy Świętej, tak jak ziemia i inne planety krążą wokół słońca.
Obok Mszy Świętej i wspólnych modlitw ważne miejsce w życiu domowników przeoratu zajmuje osobista, indywidualna modlitwa przed tabernakulum, a także nabożeństwa pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca.
Wielką wagę przywiązuje się do wszystkiego co dotyczy piękna kultu Bożego, a więc do ministrantury, śpiewu i muzyki organowej, ukwiecenia ołtarza, wystroju świątyni. W ten sposób umierający z duchowego głodu świat otrzymuje, w tak pięknych okolicznościach jak to tylko jest możliwe, łaski Boże będące zadatkiem wiecznego życia.
Przeorat jest nie tylko miejscem składania ofiar Bogu miłych, ale także jest bastionem katolickiej Prawdy. Przez kazania, wykłady, naukę katechizmu dla dzieci i dla dorosłych, przez rekolekcje w różnych porach roku liturgicznego wierni otrzymują światło Prawdy. Szczególny nacisk jest położony na katechizację i rekolekcje! Przeorat musi być domem rekolekcyjnym. Jest to wyjątkowo ważne, zwłaszcza w naszej epoce duchowego zamętu i całkowitej dezorientacji.
Duszpasterstwo kapłanów oczywiście wyraża się także w innych elementach pracy kapłańskiej (i tu funkcjonowanie przeoratu zbliża się do życia parafialnego). Kapłani odwiedzają wiernych z wizytami duszpasterskimi, zanoszą Komunię św. chorym, przygotowują dzieci do sakramentów świętych, słuchają spowiedzi, organizują punkt kolportażu katolickich wydawnictw, redagują biuletyn informacyjny, organizują pielgrzymki, patronują Trzeciemu Zakonowi Bractwa i kołom Rycerstwa Niepokalanej. Wszystko to robią z pomocą braci zakonnych, sióstr (jeśli są), a także przy wsparciu świeckich wiernych.
Wreszcie kapłani przeoratu są również odpowiedzialni za grupy wiernych żyjących „w pobliżu” siedziby przeoratu. W naszym wypadku kapłani gdyńskiego przeoratu będą sprawować opiekę duszpasterską także nad grupami wiernych w Szczecinie, Koszalinie, Gorzowie Wielkopolskim oraz Olsztynie.
Otwarcie przeoratu jest dla wiernych ogromną łaską. Nabywacie dzięki temu możliwość regularnego i codziennego uczestnictwa we Mszy Świętej. Możecie często adorować Najświętszy Sakrament i uczestniczyć w innych, tak ważnych dla uświęcenia osobistego, nabożeństwach. Możecie otrzymywać światło katolickiej Prawdy – tradycyjnej nauki Wiary nie tylko wyrywkowo, ale regularnie i systematycznie. Macie do dyspozycji kapłanów, którzy będą towarzyszyli Wam podczas całego Waszego życia, od kolebki do grobu.
Musicie jednak uważać by tej ogromnej łaski jaką jest posiadanie przeoratu nie zacząć traktować jako czegoś oczywistego i należnego. Musicie pielęgnować w swoich duszach poczucie wielkiej wdzięczności Bogu i Niepokalanej z powodu posiadania przeoratu. Zawsze pamiętajcie, że założenie i prowadzenie przeoratu to wielki wysiłek organizacyjny a także i finansowy. Musicie w końcu poczuwać się do współodpowiedzialności za przeorat i wspierać apostolat kapłanów. Nie wolno Wam pozostawiać kapłanów wobec trudności samych. Musicie stać się razem z kapłanami rybakami dusz.

Wasz duszpasterz, ks. Karol Stehlin

KALENDARZ LITURGICZNY
NA MAJ A.D. 2009
1.05. pt ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA kl. 1 biały, pierwszy piątek miesiąca
2.05. sb Atanazego Biskupa Wyznawcy i Doktora Kościoła + 373 kl. 3 Wspomnienie św. Zygmunta Męczennika króla + 524 biały, pierwsza sobota miesiąca

3.05. nd NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ KORONY POLSKI, GŁÓWNEJ PATRONKI POLSKI kl.1 3 Niedziela po Wielkanocy biały
4.05. pn Św. Moniki Wdowy + 387 kl. 3 biały
5.05. wt Św. Piusa V Papieża Wyznawcy dominikanina + 1572 kl. 3 biały
6.05. śr dzień ferialny kl. 4 biały
7.05. czw Św. Floriana Męczennika kl. 3 czerwony
8.05. pt ŚW. STANISŁAWA BISKUPA KRAKOWSKIEGO MĘCZENNIKA, PATRONA POLSKI + 1079 kl. 1 czerwony
9.05. sb Św. Grzegorza z Nazjanzu Biskupa Wyznawcy Doktora Kościoła + ok. 390 kl. 3 biały

10.05. nd 4 Niedziela po Wielkanocy kl. 2 Wspomnienie św. Izydora Wyznawcy rolnika + 1130 biały
11.05. pn Św. św. Filipa i Jakuba Apostołów kl. 2 czerwony
12.05. wt Św. św. Nereusza, Achillesa, Domicylli i Pankracego Męczenników + 304 kl. 3 czerwony
13.05. śr Św. Roberta Bellarmina Biskupa Wyznawcy Doktora Kościoła + 1621 kl. 3 biały
14.05. czw dzień ferialny kl. 4 Wspomnienie św. Bonifacego Męczennika z Tarsu + ok. 307 biały
15.05. pt Św. Jana Chrzciciela de la Salle Wyznawcy założyciela zgrom. Braci Szkół Chrześcijańskich + 1719 kl. 3 biały
16.05. sb Św. św. Andrzeja Boboli Męczennika + 1657 i Jana Nepomucena Męczennika + 1393 kl. 3 Wspomnienie św. Ubalda Biskupa z Gubbio Wyznawcy + 1160 czerwony

17.05. nd 5 Niedziela po Wielkanocy kl. 2 biały
18.05. pn Św. Wenancjusza z Camerino Męczennika kl. 3 czerwony
19.05. wt Św. Piotra Celestyna Papieża Wyznawcy + 1296 kl. 3 Wspomnienie św. Pudencjanny Dziewicy + II w. biały
20.05. śr Wigilia Wniebowstąpienia Pańskiego kl. 2 Wspomnienie św. Bernardyna ze Sieny Wyznawcy franciszkanina + 1444 biały
21.05. czw WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE kl. 1 biały
22.05. pt dzień ferialny kl. 4 biały
23.05. sb Wspomnienie N. M. Panny w sobotę kl. 4 biały

24.05. nd Niedziela po Wniebowstąpieniu Pańskim kl. 2 Wspomnienie N. M. Panny Wspomożycielki Wiernych biały
25.05. pn Św. Grzegorza VII Papieża Wyznawcy benedyktyna + 1085 kl. 3 Wspomnienie św. Urbana I Papieża Męczennika + ok. 230 biały
26.05. wt Św. Filipa Nereusza Wyznawcy oratorianina + 1595 kl. 3 Wspomnienie św. Eleuteriusza Papieża Męczennika + 192 biały
27.05. śr Św. Bedy Wielebnego Wyznawcy Doktora Kościoła benedyktyna + 735 kl. 3 Wspomnienie św. Jana I Papieża Męczennika biały
28.05. czw Św. Augustyna Biskupa Canterbury Wyznawcy + 604 kl. 3 biały
29.05. pt Św. Marii Magdaleny de Pazzi Dziewicy karmelitanki + 1607 kl. 3 biały
30.05. sb Wigilia Zesłania Ducha Świętego kl. 2 Wspomnienie św. Feliksa I Papieża Męczennika + 274 czerwony

31.05. nd ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO kl. 1 czerwony


R E K O L E K C J E
M A R Y J N E

W dniach od 8 do 10 maja 2009 r. odbędą się
w naszym kościele

REKOLEKCJE MARYJNE

na temat

„NIEPOKALANA, NASZA NADZIEJA
W KRYZYSIE KOŚCIOŁA”


Rekolekcje wygłosi Ks. Karol Stehlin

OTO PLAN REKOLEKCJI:

Piątek, 8 maja 2009 r.
17:00 Veni Creator
17:05 I wykład
18:00 MSZA ŚWIĘTA
18:45 II wykład
19:30 Nabożeństwo majowe

Sobota, 9 maja 2009 r.
15:00 Różaniec (część pierwsza radosna)
15:30 III wykład
16:30 Różaniec (część druga bolesna)
17:00 IV wykład
18:00 MSZA ŚWIĘTA
18:45 V wykład
19:30 Nabożeństwo majowe (różaniec część trzecia chwalebna)

Niedziela, 10 maja 2009 r.
09:00 Godzinki i różaniec
10:00 UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA
11:15 VI wykład

ZMIANA GODZIN NABOŻEŃSTW

W pierwszy piątek czerwca (5.VI.) wyjątkowo porządek nabożeństw w naszym kościele zostanie nieco zmieniony (przesunięty o pół godziny na później):
18:00 Różaniec, 18:30 Msza św. ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, a potem wystawienie Najświętszego Sakramentu.
DNI SKUPIENIA DLA RODZIN W WARSZAWIE-RADOŚCI
odbędą się w dniach od 12 do 14 czerwca

OBÓZ WAKACYJNY W SZCZAWNICY:
dla chłopców od 6 do 15 lipca
dla dziewcząt od 15 do 25 lipca

KOLEJNA TURA REKOLEKCJI IGNACJAŃSKICH:
dla niewiast od 24 do 29 sierpnia w Warszawie-Radości
dla mężczyzn od 31 sierpnia do 5 września w Bajerzu


R E K O L E K C J E
I G N A C J A Ń S K I E !

Zapraszamy na
REKOLEKCJE IGNACJAŃSKIE:

dla niewiast,
które odbędą się w domu rekolekcyjnym
pw. bł. Zefiryna w BAJERZU
w dniach od 18 do 23 V br.;

dla mężczyzn,
które odbędą się w przeoracie
pw. św. Piusa X
w WARSZAWIE-RADOŚCI
w dniach od 28 VI do 3 VII br.

OTO SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE UDZIAŁU
W REKOLEKCJACH IGNACJAŃSKICH:

1. Rozpoczęcie rekolekcji o godz. 16:00. Przyjazd i zakwaterowanie od 14:00 do 15:30. W przypadku wcześniejszego przyjazdu prosimy zgłosić godzinę (i ewentualnie dzień) przyjazdu.
2. Zakończenie rekolekcji o godz. 11:30. W przypadku późniejszego wyjazdu prosimy zgłosić godzinę (i ewentualnie dzień) wyjazdu.
3. Obowiązkowo trzeba uczestniczyć w całych rekolekcjach, tzn. od początku do końca. Nie można dołączyć się na jakimś ich etapie.
4. Zamiar uczestnictwa w rekolekcjach należy zgłosić przynajmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem.
5. Prosimy przywieźć ze sobą na noclegi śpiwór lub pościel.
6. Prosimy zabrać ze sobą Nowy Testament, Naśladowanie Chrystusa, modlitewnik Te Deum, zeszyt i długopis. Brakujące książki można nabyć na miejscu przed rozpoczęciem rekolekcji.
7. Uczestnictwo w kosztach rekolekcji: co łaska! Dla orientacji informujemy, że utrzymanie (tj. wyżywienie, koszty eksploatacyjne etc.) jednej osoby wynosi min. 35 zł dziennie.
8. Informacja dla kobiet chcących jechać do Bajerza z Warszawy: istnieje ograniczona możliwość przejazdu z warszawskiego przeoratu do Bajerza. Zgłoszenia będą przyjmowane aż do zarezerwowania wolnych miejsc.
9. Zgłoszenia we wszystkich sprawach dotyczących rekolekcji przyjmuje Br. Krzysztof (przeorat pw. św. Piusa X w Warszawie-Radości) telefonicznie pod numerem 022 – 615 28 60 lub elektronicznie na adres brkrzysztof@wp.pl
NAUCZANIE DOMOWE DZIECI

W dniu 2 maja 2009 r., podczas rekolekcji maryjnych w przeoracie św. Piusa X w Warszawie-Radości (ul. Garncarska 32), zostanie wszystkim zainteresowanym przedstawiona propozycja pomocy organizacyjnej i merytorycznej dla rodziców, którzy chcieliby uczyć swoje dzieci w domu na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!


MĘSKIE KOŁO RYCERSTWA NIEPOKALANEJ (M.I. 2) PRZY NASZYM KOŚCIELE
zaprasza wszystkich mężczyzn na kolejne spotkanie w niedzielę 17 maja 2009 r. bezpośrednio po Mszy św., a więc ok. 11:15. Celem spotkania, jak zwykle, będzie wspólne studium dobrej, katolickiej lektury. Będzie nią ostatni fragment książki ks. dra Jana Szymeczki pt. Etyka katolicka (od s. 125 do końca). Spotkanie odbędzie się w podziemiach naszego kościoła. Zachęcamy do wcześniejszej, prywatnej lektury wyżej wskazanego fragmentu. Książka jest do nabycia w naszej przykościelnej księgarence. Zapraszamy wszystkich mężczyzn!

ŚWIĘTY MIESIĄCA

Św. Filip Nereusz (Neri), Wyznawca
(wspomnienie 26 maja)

Urodził się we Florencji niemal w tym samym czasie, kiedy zbuntowany augustiański zakonnik Luter rzucił w Wittenberdze wyzwanie Kościołowi i całej łacińskiej Europie. Zmarł u schyłku XVI wieku. Jest jednym z licznego zastępu osób, które żyły w XVI wieku a później zostały przez Kościół wyniesione na ołtarze.
Całe jego dorosłe życie toczyło się w Rzymie. Zrezygnował z rodzinnego majątku i osiadł w tym mieście. Podjął studia filozoficzne i teologiczne, ale je przerwał. Czuł pociąg do prac charytatywnych i apostolstwa. Miał oczy i uszy otwarte. Widział porządki i nieporządki panujące w Wiecznym Mieście. Postanowił działać.
Zaczął od organizowania opieki nad pielgrzymami i chorymi. W Rzymie dojrzało jego powołanie kapłańskie. W 1551 r. został księdzem. Głosił w miejscach publicznych płomienne kazania. Gorliwie spowiadał. Nauczał katechizmu. Potem założył przy rzymskim kościele pw. św. Hieronima (S. Girolamo della Carità) oratorium. Była to kaplica w większym budynku kościelnym. Każdy chętny mógł w niej razem z innymi się modlić, otrzymać duchową pomoc i odpowiedź na dręczące pytania. Mógł wysłuchać wykładu, konferencji, podyskutować, a niekiedy nawet posłuchać pięknej muzyki. Mógł skorzystać z biblioteki, a przede wszystkim mógł się ogrzać w cieple przyjaznej, życzliwej atmosfery. „Był to jakiś dotąd zupełnie nieznany styl apostołowania i prowadzenia duszpasterstwa.” To przyciągało! Żar kapłańskiej posługi św. Filipa sprawił, że do prowadzonego przez niego oratorium „spieszyła cała elita duchowa Rzymu”, a także liczni przyjezdni, którzy rychło okazali się wielkimi skarbami Kościoła. Byli wśród nich św. Ignacy de Loyola, św. Franciszek Salezy i kilku innych świętych. W oratorium bywał także sławny kompozytor G. P. Palestrina, jeden z najwybitniejszych nowożytnych kompozytorów muzyki religijnej. Młodzi ludzie skupieni w oratorium uczestniczyli w ćwiczeniach duchowych. Nierzadko przybywali tam także ludzie religijnie, a nawet moralnie zaniedbani. Działalność oratorium miała wielki wpływ na moralne odrodzenie wielu środowisk i ludzi w Rzymie.
Z myślą o Polakach przebywających w Rzymie św. Filip założył Kolegium Polskie.
Niektórzy pozostali przy oratorium na stałe, inni powędrowali dalej, realizując swoje misje. Ci pierwsi z czasem utworzyli przy rzymskim kościele pw. Matki Bożej (S. Maria in Vallicella) nowe zgromadzenie (1565 r.) i zostali nazwani oratorianami albo inaczej, już po śmierci św. Filipa, filipinami.
Oratorianie prowadzili kapłańskie życie wspólne, ale nie składali żadnych ślubów. Ta nowa formuła niektórym obserwatorom wydawała się nieklarowna. Jak to – pytali – zakon bez ślubów? Władze kościelne zamknęły nawet na jakiś czas oratorium, a św. Filipowi zakazano spowiadać.
Tak to już jest w historii wielkich dzieł Kościoła. Wylaniu się Bożych łask zawsze towarzyszy cierpienie tych, którzy są w Bożych rękach narzędziami. Taki bieg spraw można wręcz uznać w życiu świętych za zasadę. Czas cierpień jednak na szczęście zawsze mija i tak też było w przypadku oratorium. Papież Grzegorz XIII zatwierdził dzieło. Kolejni papieże Grzegorz XIV i Klemens VIII wspierali je swoją przychylnością. I tak już zostało! Św. Filip stał się doradcą i spowiednikiem papieży. Jego przyjacielem był m.in. św. Karol Boromeusz. „Stworzył własną szkołę duchowości i stał się inspiratorem kilku innych form chrześcijańskiej ascezy, zwłaszcza salezjańskiej (św. Franciszek Salezy i św. Jan Bosko) i wincentyńskiej (św. Wincenty a Paulo). Znamieniem duchowości św. Filipa jest chrześcijański optymizm oparty na miłości Boga i bliźniego oraz podkreślenie konieczności wewnętrznego umartwienia.” Gdy zmarł, przekonanie o jego świętości było w Rzymie powszechne. Mówiono o nim „apostoł Wiecznego Miasta”. Ukochał Rzym i służył Rzymianom, co miasto i jego mieszkańcy docenili i odwzajemnili. Beatyfikacja odbyła się już piętnaście lat po jego śmierci. W roku 1622 został kanonizowany przez papieża Grzegorza XV. Ciało św. Filipa złożono w kościele pw. Matki Bożej (S. Maria in Vallicella). Tam można grobowiec z relikwiami oglądać do dziś.
Choć sam św. Filip planował skupić wysiłki duszpasterskie tylko w Rzymie, to jednak z czasem oratorianie rozprzestrzenili się po wielu krajach. W drugiej połowie XVII wieku przybyli do Polski, do Gostynia Wielkopolskiego, gdzie duszpasterzują do dziś. Warto dodać, że jednymi z najsławniejszych oratorian byli kardynałowie: Anglik, wielki konwertyta J. Newman, Francuz, wielki teolog życia wewnętrznego kard. P. de Bérulle oraz Włoch, wielki historyk Kościoła C. Baronius.

(cyt. z: ks. W. Zaleski, Święci na każdy dzień, Warszawa 1996)

OGÓLNY PORZĄDEK LITURGII

NIEDZIELE:
09:00 Godzinki i różaniec św. (możliwość przystąpienia do spowiedzi)
10:00 Uroczysta Msza św.

SOBOTY (oprócz pierwszych miesiąca):
17:25 Różaniec św. (możliwość przystąpienia do spowiedzi)
18:00 Msza św.

PIERWSZE PIĄTKI MIESIĘCA:
17:25 Różaniec św. (możliwość przystąpienia do spowiedzi)
18:00 Msza św.
Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

PIERWSZE SOBOTY MIESIACA:
17:25 I część różańca św. (możliwość przystąpienia do spowiedzi)
18:00 Msza św. śpiewana ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz II i III część różańca św. (możliwość przystąpienia do spowiedzi), na zakończenie, ok. 21:00 błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

* * *

„Religia Katolicka musi być uznana za panującą
w Państwie Polskim”

Hieronim hr. Tarnowski

* * *

DOJAZD DO NASZEGO KOŚCIOŁA

  • Spod dworca głównego PKP w GDYNI – T 23, T 24, A 107 lub A 172.
  • Spod II LO im. Chrobrego przy al. Niepodległości w SOPOCIE – A 181 lub T 31.

W obu powyższych przypadkach należy jechać w kierunku Kacze Buki. Jazda trwa ok. 30 min. Bilet normalny kosztuje z Sopotu 3 zł., a z Gdyni 2 zł. Bilety można nabyć w karnetach za 6 lub 4 zł. u kierowcy lub pojedyncze w kioskach.

  • Z ul. Obrońców Westerplatte w GDAŃSKU OLIWIE (koło pętli tramwajowej) – A 171. Jazda trwa ok. 45 min. Bilet normalny kosztuje 2 zł. 80 gr. (w kiosku) lub 3 zł. (u kierowcy).

We wszystkich powyższych trzech przypadkach należy wysiąść na przystanku „Dąbrowa Tesco”.

* * *

TRADYCJA W INTERNECIE

strona internetowa Bractwa w Polsce
http://www.piusx.org.pl
strona internetowa wydawnictwa Te Deum
http://www.tedeum.pl

OMNIA INSTAURARE IN CHRISTO PER IMMACULATAM