Przełożony polskich lefebrystów w Szczecinie

http://www.radio.szczecin.pl/index.php?idp=0&idx=46494

Nam nie chodzi o kompromis, a o troskę o katolicką wiarę dwóch tysięcy lat – mówi ks. Karl Stehlin.

2009-02-15, Piotr Kołodziejski

Przełożony Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X w Polsce wygłosił dziś w Szczecinie wykład “Ekumenizm grzechem przeciw miłości”. Następnie odprawił mszę świętą trydencką dla 50 wiernych.

Benedykt XVI zdjął w styczniu ekskomunikę z czterech biskupów lefebrystów nałożoną jeszcze przez Jana Pawła II w 1988 roku. Bractwo sprzeciwia się niektórym postanowieniom Soboru Watykańskiego II m.in. ekumenizmowi i dialogowi międzywyznaniowemu. W Polsce jest 6 duchownych lefebrystów i około tysiąca osób, które uczestniczą w nabożeństwach odprawianych przez przedstawicieli Bractwa.

Pomimo, że papież zdjął ekskomunikę z czterech biskupów lefebrystów, to jednak Bractwo ciągle nie ma uregulowanego statusu w Kościele rzymskokatolickim. Duchowni Bractwa nie powinni udzielać sakramentów. Ks. Stehlin nie zgadza się jednak z tym stanowiskiem. – Jeśli ja myślę, że jestem suspendowany odprawiając jednak publiczną mszę, popełniam grzech ciężki. I my wszyscy kapłani od 39 lat (przyp. red. Bractwo powstało w 1970 roku) odprawiamy msze św. i udzielamy sakramentów. Kościół daje nam do tego prawo przez jurysdykcję zastępczą – tłumaczy ks. Stehlin.

Jaka będzie przyszłość Bractwa w Kościele rzymskokatolickim? – Jeśli ze strony Rzymu potrafią nam merytorycznie, budując na zasadzie wiary i obyczajów przekonać, że my nie mamy racji i nasze argumenty są z punktu widzenia Magisterium Kościoła rzymskokatolickiego nieprawdziwe, to chylimy głowę i uznamy to. Jeśli natomiast racja będzie po naszej stronie, oni muszą powiedzieć, że to my jesteśmy po stronie dwóch tysięcy lat Kościoła. Wtedy prosimy o to, żeby ze strony Stolicy Apostolskiej nastąpiła rewizja spornych punktów zawartych w Soborze Watykańskim II – dodaje ks. Stehlin.

Ks. dr Krzysztof Wojtkiewicz z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego jest optymistą. – Sami biskupi z Bractwa muszą zrozumieć pewne soborowe myślenie Kościoła i otwarcie się. Kościół zamknięty, jak bastion nikogo nie przyciągnie do siebie. Musi być zachęcający, życzliwy, rozumiejący, a nie zamknięty jak twierdza – uważa ks. Wojtkiewicz.

Wywiad z ks. Karlem Stehlinem i więcej o dialogu lefebrystów z Watykanem w przyszłą niedzielę w Audycji Katolickiej o godzinie 8.05.