„Dziennik Bałtycki”, list do ks. K. Stehlina, 22.02.2008

POLSKA

Dziennik Bałtycki

REDAKCJA

80-894 Gdańsk, Targ Drzewny 9/11

Gdańsk, dnia 22 lutego 2008 r.

Ks. Karl Stehlin

BRACTWO KAPŁAŃSKIE ŚW.PIUSA X

ul. Garncarska 32

04-886 Warszawa

Dotyczy: pisma w sprawie publikacji w „POLSCE Dzienniku Bałtyckim”

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 6 lutego 2008 r. poświęcone sprawie zamieszczenia sprostowania do publikacji z materiałów prasowych zawartych w „POLSCE Dzienniku Bałtyckim”, informuję, iż zdecydowanie podtrzymuję swoje stanowisko w sprawie, przedstawione w odmowie publikacji z dnia 22 stycznia 2008 r.

Nie przedstawili Państwo jakichkolwiek okoliczności, które powodowałyby zmianę mojego wcześniejszego stanowiska. Tym samym podtrzymuję decyzję o odmowie publikacji sprostowania.

Pozostaję z najgłębszym szacunkiem

Redaktor naczelny

Dziennika Bałtyckiego

Maciej Wośko