Abp T. Gocłowski, list do ks. K. Stehlina, 6.02.2008

Gdańsk-Oliwa, dnia 6 lutego

Środa Popielcowa 2008 r.

Drogi Bracie w Kapłaństwie

Dziękuję za list z dnia 31 stycznia br. w którym wiele razy cytujesz różne ważne dokumenty Kościoła, których nie kwestionujemy. I nie na ten temat chcemy wymieniać naszą korespondencję. Dramatem jest to, że pozostajesz poza jurysdykcją Kościoła Katolickiego, nie uznając autorytetu Ojca Świętego i nie chodzi tylko o uznawanie autorytetu, które polegałoby na cytowaniu wypowiedzi Ojca Świętego Benedykta XVI czy wymienianiu imienia Biskupa miejscowego w czasie Mszy świętej, którą Ksiądz odprawia na terenie diecezji gdańskiej. Po prostu: trzeba podjąć działania, które doprowadzą do jedności, jak się to stało ze Stowarzyszeniem św. Piotra a więc wejście w pełną jedność z Kościołem, a sprawy będą jasna. O to się modlę i mam nadzieję, że taki dzień nastąpi, ale o tym muszą zadecydować ci, którzy kierują Bractwem św. Piusa X nie w Warszawie lecz w centrum Bractwa. Trzeba po prostu wycofać się z uporu, który rozbija Kościół i przyjąć w pełni autorytet nauczającego Kościoła, czyli nauczanie Następcy św. Piotra w Osobie Benedykta XVI, który na takie stanowisko, uważam, z nadzieją oczekuje. Dziś, niestety jesteście poza Kościołem.

Niech Pan Bóg udzieli nam łaski jedności i pokoju.

/-/ + Tadeusz Gocłowski

Arcybiskup Metropolita Gdański