Abp T. Gocłowski, list do ks. K. Stehlina, 19.01.2008

Gdańsk-Oliwa, dnia 19 stycznia 2008 r.

Znak akt: 13/01/2008/Abp

ARCYBISKUP METROPOLITA GDAŃSKI

Drogi Księże

Dziękuję za list z dnia 18 stycznia 2008 r., będący reakcją na mój Komunikat skierowany do wiernych archidiecezji gdańskiej z dnia 9 stycznia 2008 r., w związku z podjęciem działań w Kościele „Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X” w Gdyni.

Treść tego pisma w pełni uzasadnia konieczność mego Komunikatu do wiernych. Jesteście Drodzy Bracia poza wspólnotą Kościoła Katolickiego, co wynika też z pisma księdza, które wyraźnie selektywnie traktuje Dokumenty Soboru Watykańskiego II. Wszyscy, którzy chcą wiedzieć, wiedzą, że jesteście poza Kościołem. To nie problemy związane z liturgią. Tych nie ma, zwłaszcza po ostatnich decyzjach Ojca Świętego Benedykta XVI. Doskonale wiecie, że nie ma żadnego problemu z „Bractwem św. Piotra”, które pozostaje w pełni jedności z Kościołem Katolickim. Niestety zaciemniacie istniejące różnice wobec wiernych i chcecie wmówić wiernym Kościoła Katolickiego, że jesteście w pełnej jedności z Nim. Tak niestety nie jest i dopóki sytuacja taka trwa nie będę milczał wobec wiernych o Waszym statusie kanonicznym. Jeśli powrócicie do jedności z Kościołem to sam z radością odprawię, jeśli Pan Bóg pozwoli, Mszę świętą w Waszej świątyni według Mszału św. Piusa V, do czego mamy pełne prawo, o czym pisze w swych dokumentach Ojciec Święty. Dziś, niestety, jesteście poza wspólnotą Kościoła. Proszę, nie zaciemniajcie prawdy, bo tylko ona może nas wyzwolić. Stale modlę się o powrót Bractwa św. Piusa X do Kościoła. Sam Ksiądz pisze w swoim liście: „Abp Marcel Lefebvre … odrzucił tylko te fragmenty niektórych dokumentów soborowych, które stoją w jawnej sprzeczności z wcześniejszym nauczaniu Urzędu Nauczycielskiego Kościoła”. A więc jeden biskup decyduje, co jest „w sprzeczności”. Na tym polega Wasza tragedia, ale człowiek może zawsze naprawić swój błąd. I o to się modlimy. Nie wolno jednak zacierać prawdy i mówić, że nie ma żadnej różnicy i wmawiać tego ludziom dobrej wiary, bo się ich krzywdzi.

Z należnym szacunkiem

Arcybiskup Metropolita Gdański

+ Tadeusz Gocłowski