Ks. Karol Stehlin, list do redaktora „Dziennika Bałtyckiego“, 18.01.2008

Sz. Pan

Maciej Wośko

Redaktor Naczelny

„Polska Dziennik Bałtycki”

ul. Targ Drzewny 9/11

80-894 Gdańsk

Warszawa, dnia 18 stycznia 2008 A.D.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Szanowny Panie!

Z głębokim ubolewaniem zapoznałem się z artykułem zamieszczonym dnia 15 stycznia 2008 r. na s. 6, w dziale „Fakty 24”, w kierowanej przez Pana gazecie „Polska Dziennik Bałtycki”. Artykuł nosi tytuł „Odłączeni od Kościoła zapraszają do kościoła”, a podpisała go Pani Karolina Kulaszewicz.

Tekst ten jest całkowitym zaprzeczeniem rzetelności dziennikarskiej. Zawiera kardynalne błędy dotyczące zarówno osoby śp. abpa Marcelego Lefebvre’a jak i założonego przez niego Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X. Jest on prawie dosłownym powtórzeniem oświadczenia J.E. Abpa Metropolity Gdańskiego Ks. Tadeusza Gocłowskiego z dnia 8 stycznia 2008 r., przeczytanego w ostatnią niedzielę 13 stycznia w kościołach Archidiecezji Gdańskiej. Zawiera dodatkowo fragmenty wypowiedzi O. Grzegorza Kluza OP, który zapewne ma głęboką wiedzę na temat sekt i nowych ruchów religijnych, ale o Bractwie Kapłańskim Św. Piusa X wie doprawdy niewiele.

Brak rzetelności dziennikarskiej wymienionego artykułu przejawił się głównie w braku bezstronności i w braku przedstawienia stanowiska drugiej strony, a więc w tym wypadku właśnie Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X. Jak Pani Kulaszewicz mogła powtarzać nieprawdziwe i krzywdzące tezy oświadczenia Abpa Gocłowskiego nie zapytawszy również przedstawiciela Bractwa o zdanie? Jak mogła przytaczać w swoim artykule błędne opinie O. Kluza nie zasięgnąwszy także opinii jakiegoś duchownego Bractwa? W istocie jedyną prawdziwą informacją dotyczącą Bractwa w tekście pani Kulaszewicz jest podanie nazwy dzielnicy, w której znajduje się nasz kościół pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

Poniesionych strat moralnych nie jest wstanie wynagrodzić zamieszczony następnego dnia, tj. 16 stycznia 2008 r. w dziale „Opinie”, s. 25 wywiad ze mną pod tytułem „Ekumenizm spowodował kryzys. Bractwo św. Piusa X – ekskomunikowani, ale uważają się za członków Kościoła” autorstwa Pani Beaty Jajkowskiej. Rozbicie tematu kryzysu w Kościele na dwa różne teksty nie może nie zrodzić zamieszania u czytelników i przedstawia Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X w nieprawdziwym świetle.

W związku z powyższym, zgodnie z prawem prasowym, proszę o zamieszczenie stosownego sprostowania, którym jest moja odpowiedź z 18 stycznia br. na oświadczenie Abpa Gocłowskiego. Wysyłam jej kopię Panu w załączeniu.

Z należnymi wyrazami uszanowania

Ks. Karl Stehlin