Odłączeni od Kościoła zapraszają do kościoła

http://gdansk.naszemiasto.pl/wydarzenia/807929.html

– Przestrzegają wiernych przed lefebrystami

– List metropolity odczytano w kościołach

Karolina Kulaszewicz [2008-01-15]

W kościołach archidiecezji gdańskiej odczytano w ostatnią niedzielę list ks. arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego, metropolity gdańskiego, w którym przestrzega on wiernych przed uczestnictwem we mszach świętych i nabożeństwach odprawianych przez Bractwo Świętego Piusa X. To międzynarodowe zgromadzenie ekskomunikowane (wyłączone z Kościoła) przez Papieża Jana Pawła II w 1988 roku.

– Fundamentalną sprawą jest wierność Chrystusowi oraz troska o prawdę i miłość. Temu służył Sobór Watykański II. To było również największą troską apostolskich działań Ojca Świętego Jana Pawła II – pisze w liście do wiernych metropolita gdański. – Uczestnik Soboru Watykańskiego II, francuski arcybiskup Marcel Lefebvre, uznał uchwały soborowe za zbyt nowatorskie i szkodliwe dla Kościoła. Odrzucił nauczanie soboru i zerwał łączność z Kościołem. Nie uznawał władzy papieża jako zastępcy Chrystusa na ziemi i następcy św. Piotra. Lefebvre założył w Szwajcarii nową wspólnotę, którą nazwał Bractwem św. Piusa X – wyjaśnia arcybiskup Gocłowski.

Lefebryści – tak również określa się członków bractwa – działają w Polsce od początku lat 90. Mają swoje świątynie na terenie całego kraju.

– Ta schizmatycka grupa w Gdyni Karwinach obok marketu zbudowała nawet kaplicę i pod pozorem wprowadzenia liturgii mszy św. według mszału św. Piusa X [tzw. msza święta trydencka – przypis red.] zaprasza wiernych do uczestnictwa w nabożeństwach sprawowanych przez członków tego bractwa, które ma charakter schizmatycki – czyli burzący jedność Kościoła – przestrzega ks. arcybiskup Gocłowski.

W liście do wiernych metropolita gdański zaznacza, że działalność Bractwa św. Piusa X pozostaje poza Kościołem i pod groźbą kary wiernym Kościoła katolickiego nie wolno uczestniczyć w liturgii sprawowanej przez bractwo.

– Przypominam tę fundamentalną zasadę i proszę wiernych, by zdecydowanie unikali udziału w tej liturgii. To przypomnienie uważam za konieczne, gdyż członkowie Bractwa św. Piusa X wprowadzają w błąd wiernych poprzez publikowanie ogłoszenia [o odprawianiu mszy trydenckich – przyp. red.] – zaznacza arcybiskup Gocłowski.

Msza trydencka to eucharystia sprawowana po łacinie. Podczas jej odprawiania kapłan odwrócony jest tyłem do wiernych.

W lipcu 2007 roku papież Benedykt XVI zezwolił na odprawianie takich eucharystii. Nie oznacza to jednak, że katolicy mogą uczestniczyć w nabożeństwach prowadzonych przez członków Bractwa św. Piusa X.

– Można przyjść na taką eucharystię w celach poznawczych. Należy jednak pamiętać, że jest to świadectwo wspólnoty. Jeżeli ktoś w pełni uczestniczy w takiej mszy św. – świadomie przyjmuje komunię świętą – akceptuje tę wspólnotę i staje się jej członkiem – wyjaśnia dominikanin ojciec Grzegorz Kluz, specjalista w zakresie sekt i nowych ruchów religijnych. – Członkowie Bractwa św. Piusa X zostali ekskomunikowani przez papieża. Każdy, kto wstępuje świadomie do ich wspólnoty, również zostaje objęty ekskomuniką [wyłączeniem z Kościoła – przypis red.] – zaznacza ojciec Grzegorz Kluz.

Zdaniem duchownego, wierni, którzy nieświadomie uczestniczyli we mszy świętej trydenckiej lub innym nabożeństwie sprawowanym przez lefebrystów, powinni porozmawiać o tym podczas spowiedzi.