Milicja Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji

W sobotę 6 maja br. w warszawskim przeoracie św. Piusa X po Mszy św. miała miejsce podniosła uroczystość: oto ponad 60 osób zostało przyjętych do Milicji Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji.

Posoborowe zmiany nie ominęły Milicji Niepokalanej. Fałszywy ekumenizm spowodował rezygnację z prób nawracania „grzeszników, heretyków, schizmatyków itd., a zwłaszcza masonów”, zaś Milicji wyznaczono nowe cele, pośród których nie ma już walki o powszechne królowanie Najświętszej Maryi Panny. Ten nowy duch, duch Soboru, ma jednak mało wspólnego z ideami Założyciela MI, św. Maksymiliana. Milicja Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji została założona właśnie po to, by kontynuować jego dzieło w niezmienionej, autentycznej formie. Działać będzie pod autorytetem jurysdykcji zastępczej, na podobieństwo zgromadzeń zakonnych (np. kapucynów Tradycji), które odbudowują życie zakonne w wierności założycielowi zakonu, lecz opuszczone przez właściwych przełożonych, udają się pod opiekę autorytetu zastępczego, który będzie prowadzić ich tak długo, jak długo będzie trwać stan konieczności w Kościele. Kiedy zaś powróci Święta Tradycja, ów autorytet zastępczy złoży u stóp Ojca Świętego nie tylko „tradycyjną MI”, lecz wszystkie instytucje Tradycji razem ze swoimi biskupami, aby Wikariusz Chrystusa nimi rozporządzał dla chwały Bożej, dobra Kościoła i zbawienia dusz.

Zamierzamy w kolejnych numerach naszego pisma publikować materiały (dokumenty, wskazówki Założyciela, modlitwy etc.), które przybliżą czytelnikom prawdziwy obraz Milicji Niepokalanej św. Maksymiliana oraz – mamy nadzieję – zachęcą ich do przystąpienia do naszego dzieła. Będzie to możliwe podczas rekolekcji dla członków i postulantów Milicji Niepokalanej, które odbędą się w dniach od 30 czerwca do 2 lipca br. w Przeoracie.

Na następnej stronie zamieszczamy tekst, który znajduje się na Dyplomiku, jaki otrzymał każdy członek Milicji. Tekst ten posiada imprimatur wydany przez bp. dr. Stanisława Galla, wikariusza generalnego warszawskiego, z dn. 19 listopada 1936 roku.

PROGRAM MILICJI NIEPOKALANEJ (M. I.)

I. CEL

Starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków itd., a zwłaszcza masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej.

II. WARUNKI

1. Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej niepokalanych rękach.

2. Wpisać się do księgi milicyjnej w miej­scu, gdzie Milicja Niepokalanej założona jest kanonicznie.

3. Nosić „Cudowny Medalik”.

III. środki

1. O ile możności raz na dzień zwrócić się do Niepokalanej z tym aktem strzelistym: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie”[1]

2. Wszystkie środki (byle godziwe), na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności, co zostawia się gorliwości i roztropności każdego; przede wszystkim zaś poleca się rozpowszechniać „Cudowny Medalik”.

UWAGA: 1) środki (pod nr III) są tylko polecone; 2) nic nie obowiązuje pod grzechem, choćby najmniejszym; miłość ku Przenajświętszemu Sercu Pana Jezusa, aby jak najwięcej dusz jak najściślej z Nim przez Niepokalaną połączyć .jest naszym jedynym bodźcem.

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ NAJŚW. MARYI PANNIE NIEPOKALANEJ

0 Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza, Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył, ja N. N. niegodny(-a) grzesznik(-ca) rzucam się do stóp Twoich, kornie błagając, abyś mnie całego(-ą) i zupełnie za rzecz i własność Swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba.

Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego(-ą), bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania tego, co o Tobie powiedziano: „Ona zetrze głowę twoją”, jako też: „Wszystkie herezje Samaś zniszczyła na całym świecie”, abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał(-a) się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach, a w ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego: albowiem, gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz, przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z najsłodszego Serca Jezusowego spływają.

V. Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.

R. Daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim.

Zawsze Wierni, nr 34, 05-06.2000, s. 81.