Ave Maris Stella

Ave, Maris Stella, Dei Mater alma,

Atque semper Virgo, felix caeli porta.

 

Sumens illud Ave Gabrielis ore,

Funda nos in pace, mutans Hevae nomen.

 

Solve vincla reis, profer lumen caecis,

Mala nostra pelle, bona cuncta posce.

 

Monstra te esse Matrem, sumat per te preces,

Qui pro nobis natus, tulit esse tuus.

 

Virgo singularis, inter omnes mitis,

Nos, culpis solutos, mites fac et castos.

 

Vitam praesta puram iter para tutum,

Ut videntes lesum, semper eollaetemur.

 

Sit laus Deo Patri, summo Christo decus,

Spiritui Sancto, tribus honor unus. Amen.

 

Witaj, Gwiazdo Morza, wielka Matko Boga,

Panno zawsze czysta, Bramo niebios błoga.

 

Słowem Gabriela będąc przywitaną,

Utwierdź nas w pokoju, odmień Ewy miano.

 

Winnych wyzwól z więzów, ślepym powróć blaski,

Oddał nasze nędze, uproś wszelkie łaski.

 

Okaż, żeś jest Matką, wzrusz modłami swymi,

Tego, co Twym Synem zechciał być na ziemi.

 

O Dziewico sławna i pokory wzorze,

Wyzwolonym z winy daj nam żyć w pokorze.

 

Daj wieść życie czyste, drogę ściel bezpieczną,

Widzieć daj Jezusa, mieć z Nim radość wieczną.

 

Bogu Ojcu chwała, Chrystusowi pienie,

Obu z Duchem Świętym jedno uwielbienie. Amen.

 

Rodzina Katolicka, nr 10 (przy ZW 41), s. XVII. [4/2001 (41)]