Krucjata Różańcowa

„Odmawiajcie codziennie różaniec”

Matka Boża w Fatimie, 13 maja 1917 r.

W OBRONIE WIARY KATOLICKIEJ W POLSCE

Wzywamy wszystkich katolików do Krucjaty Różańcowej w następujących intencjach:

1. O Królestwo Powszechne Chrystusa Pana we wszystkich dziedzinach życia.

Głęboko wierzymy, że jedyną prawdziwą religią i drogą zbawienia jest Rzymski Kościół katolicki. Dlatego powinna to być religia panująca w narodzie i w państwie. Prawa Boże winny przenikać wszystkie dziedziny żyda państwa, rodziny i jednostki. Dosyć mrzonek liberalno-demokratycznej ideologii praw człowieka!

2. O powrót narodu polskiego do Tradycji Apostolskieji Mszy św. Wszechczasów.

Z całą mocą odrzucamy posoborową sprotestantyzowaną i zjudaizowaną liturgię, której owocami są takie nadużycia jak: Komunia na rękę, Komunia na stojąco, tak zwani szafarze świeccy, msze gitarowe, msze z tańcami itd. Całym zaś sercem jesteśmy przywiązani do tradycyjnej, dostojnej, łacińskiej Mszy św., która była źródłem świętości dla wielu pokoleń katolików na całym świecie. Jest ona i dzisiaj najważniejszym środkiem zaradczym na światowy kryzys. (O tej Mszy św. Proboszcz z Ars mówił: „Dzień bez Mszy, to tak jak dzień bez słońca!”).

3. O triumf Niepokalanego Serca Maryinad wszelkimi herezjami głoszonymi w Polsce.

Niepostrzeżenie i do Kościoła w Polsce przenika wielka ilość wszelkiego rodzaju herezji, nierzadko głoszonych przez księży i biskupów. Obecnie prawie nikt nie zwraca uwagi na to jak wielu polskich teologów – tzw. ekumenistów – podważa nawet prymat papieski. Jednocześnie organizuje się synkretyczne zjazdy międzyreligijne, które były zawsze potępiane przez papieży.

4. O świętość polskich rodzin.

Ani Kościół, ani Polska nie będą silne bez silnych, świętych rodzin. Walczmy o powrót tradycyjnej roli ojca jako głowy, a matki jako serca rodziny. Przywróćmy szacunek dla rodzin wielodzietnych. Powróćmy do wspólnej rodzinnej modlitwy.

5. O nawrócenie młodzieży.

Młodzież w dzisiejszym czasie jest szczególnie narażona na wulgarną kulturę masową istniejącą dla zysku i dla rozbudzania potrzeb i namiętności. O miłości do Boga, Ojczyzny w ogóle się już nie mówi, a miłość bliźniego sprowadza do takiej parodii jak akcja p. Owsiaka. Młodzież potrzebuje prawdziwego ideału: ideału świętego życia dla chwały Pana Boga.

6. O świętych kapłanów, zakonników i zakonnice.

Szczególną modlitwą powinniśmy objąć stan duchowny. Jak wielu księży zatraciło już sens swego powołania! Ilu z nkh jeszcze nosi sutannę czy habit? Obecnie wydają się oni wstydzić swojego kapłaństwa. Od trzydziestu lat na całym świecie systematycznie spada liczba powołań.

Katoliku!Przystąp do walki o świętość swojej duszy i zbawienie innych przez Niepokalaną! Przyłącz się do krucjaty o tryumf świętego Kościoła katolickiego!

Katolicy Wierni Tradycji

Zawsze Wierni, nr 34, 05-06.2000, s. 59.