Ks. Karol Stehlin, Od redakcji, 05.2000

Drodzy Wierni!

 

De Maria numquam satis” – „O Maryi nigdy dość” powiedział św. Bernard z Clairvaux, kiedy oskarżono go o to, że zbyt często mówi na tematy maryjne. Ten numer Zawsze Wierni, wydany w miesiącu maryjnym Roku Jubileuszowego, jest poświęcony przede wszystkim tajemnicy Maryi, tajemnicy szczególnie jaśniejącej na tle największego zagrożenia dla Kościoła i dla zbawienia dusz. Ta, która sama zniszczyła wszystkie herezje na całym świecie, i która zetrze głowę szatana, jest najskuteczniejszym antidotum na aktualny kryzys. Tradycja będzie maryjna albo nie będzie jej wcale.

Dlatego musimy wracać do zatwierdzonych i pochwalanych przez Kościół nabożeństw i praktyk maryjnych, które były źródłami tak wielu łask w przeszłości. Źródła te są dziś niestety prawie zupełnie ukryte pod grubą skorupą nowej ideologii, nazwanej theologie moderne która pomija lub zniekształca rolę Niepokalanej w dziele zbawienia. Tam, gdzie nabożeństwa te jeszcze istnieją, zostały tak zdeformowane, że ich pierwotna istota jest już prawie nie do rozpoznania. Dlatego też obowiązkiem naszym jest je ożywić.

 

Rycerstwo Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji

Skarb św. Maksymiliana nie może zginąć w ruinach modernizmu. Właściwe cele Rycerstwa jasno określone przez Świętego muszą być nadal realizowane, szczególnie przez wiernych jemu rycerzy. Jeśli pierwotne cele są aktualnie pomijane, zagrożona jest sama istota Rycerstwa, gdyż modernistyczna jego mutacja działa już praktycznie dla innego celu. Cudowne wydarzenia pierwszych 50 lat istnienia MI: błyskawiczny rozwój ruchu i przerastający wszelkie oczekiwania sukces apostolatu wśród szerokich warstw społecz­nych tłumaczyć można jedynie szczególną interwencją Najświętszej Panny. Na pomoc tę możemy liczyć również dzisiaj, jednak jedynie o tyle, o ile pozostaniemy wierni głównemu celowi Milicji: „Zgiąć pyszny kark świata do stóp Niepokalanej, zdobyć Jej cały świat i każdą duszę z osobna (…) a przez Nią Najświętszemu Sercu Jezusowemu”. Niech przywrócenie tego ideału będzie naszym skromnym darem dla Matki naszej, Kościoła Katolickiego w tym Roku Świętym, niech połączy pod sztandarem Tej, która zetrze głowę węża wszystkich, pragnących w szczególny sposób wziąć udział w Jej ostatecznym tryumfie.

Choć liczba wiernych, którzy oddali się pod naszą opiekę, jest wciąż jeszcze stosunkowo skromna, wielką nadzieją napełnia nas obecność młodych rodzin, proszących o wskazówki dla życia małżeńskiego i dla wychowania dzieci. Dlatego postanowiliśmy dołączyć do Zawsze Wierni regularny dodatek, który będzie też dostępny osobno jako broszurka: Rodzina Katolicka. Mamy nadzieję, że w przyszłości przekształci się on w niezależne pismo pomagające katolickim rodzicom w ich codziennych zmaganiach: w walce o uświęcenie swoich dusz i w wychowaniu potomstwa w absolutnej wierności Bogu i Niepokalanej.

Pragniemy również wzbogacić nasze czasopismo wyjaśnieniami liturgicznymi i duchowymi, oraz dostarczać więcej wiadomości o życiu katolickiej Tradycji na świecie. Obłóczyny pierwszego Polaka w zakonie kapucynów tradycyjnej obserwancji były wspaniałą okazją, aby przedstawić w szerszy sposób życie, duchowość i działalność tego zakonu. W przyszłości publikować będziemy więcej materiałów prezentujących codzienną pracę zgromadzeń tradycyjnych i ich wkład w dzieło katolickiej rekonkwisty.

Rzecz jasna, to silniejsze zaakcentowanie duchowego charakteru naszej walki nie oznacza bynajmniej w żaden sposób rezygnacji z działalności „na zewnątrz” – już w najbliższej przyszłości książki Wydawnictwa „Te Deum” nabyć będzie można również w EMPiK-ach, a nasze pismo Zawsze Wierni w sieci salonów Ruchu. Jak co roku, w szeregu większych miast Polski wygłoszony zostanie cykl wykładów.

Jednakże takie rozszerzenie apostolatu wymaga współpracy i zaangażowania większej niż dotąd liczby wiernych. Ich zdolności i czas poświęcony sprawie Tradycji to – obok modlitwy i osobistych wyrzeczeń – główny potencjał naszej działalności. Rozszerzenie zakresu działalności pociągnęło już za sobą pewne zmiany administracyjne. Zgodnie z obowiązującą powszechnie zasadą, rezerwującą stanowisko redaktora naczelnego oficjalnych organów Bractwa dla osób duchownych, funkcja ta powierzona została ks. Edwardowi Wesołkowi. Zastąpi on na tym stanowisku tymczasowego świeckiego redaktora pisma, p. Sławomira Cenckiewicza, któremu składamy niniejszym wyrazy podziękowania za dotychczasową ofiarną pracę na rzecz rozwoju Tradycji w Polsce; dziękujemy także p. Tomaszowi Grzybowskiemu za jego wielki wkład w tworzenie naszego pisma. Pewnym zmianom ulegnie również skład kolegium redakcyjnego, rozszerzonego ze względu na wprowadzenie nowych działów tematycznych oraz regularnego dodatku Rodzina Katolicka. Mamy nadzieję, że zmiany te, wsparte modlitwą naszych przyjaciół i dobroczyńców, zaowocują wkrótce, przy błogosławieństwie Niepokalanej, dalszym wzrostem dzieła Bractwa w Polsce – ku chwale Boga i dla zbawienia dusz.

Tak więc z ufnością wkraczamy w kolejny etap naszej walki, nadzieję pokładając nie w naszych zdolnościach i chwilowych sukcesach, ale oddając się całkowicie w ręce Tej, której Niepokalane Serce zatryumfuje, aby jako Jej własność pracować i wyniszczać się dla powrotu powszechnego panowania naszego Pana Jezusa Chrystusa.

 

ks. Karl Stehlin

 

Zawsze Wierni, nr 34, 05-06.2000, s. 5.