Podwyższenie Krzyża w domu katolickim

Piąta niedziela Wielkiego Postu jest pierwszą niedzielą Męki Pańskiej – okresu szczególnie poświęconemu rozważaniom męki Pana Jezusa. W kościele pogłębia się nastrój powagi, na krzyżach widać fioletowe zasłony.

W tym dniu po Mszy św. dokonuje się w domu uroczystego podwyższenia Krzyża świętego. Dom należy przygotować następująco: Stół nakryty białym obrusem, na nim umieszczony poświęcony krzyż, świece, na stole leży Pismo św. Uroczystość rozpoczyna się śpiewem 1, 3 i 5 zwrotki pieśni:

 

Krzyżu święty nade wszystko, * Drzewo przenajszlachetniejsze! * W żadnym lesie takie nie jest, * Jedno, na którym sam Bóg jest. * Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, * Rozkoszny owoc nosiło.

Tyś samo było dostojne * Nosić światowe Zbawienie, * Przez cię przewóz jest naprawion * Światu, który był zagubion, * Który święta Krew polała, * Co z Baranka wypływała.

Niesłychana to jest dobroć * Za kogo na krzyżu umrzeć; * Któż to może dzisiaj zdziałać, * Za kogo swoją duszę dać? * Sam to Pan Jezus wykonał, * Bo nas wiernie umiłował.

Ojciec:Módlmy się. Wejrzyj łaskawie, prosimy Cię, Panie, na rodzinę naszą, za którą Pan nasz Jezus Chrystus nie wahał się oddać w ręce grzeszników i wycierpieć mękę krzyżową, i spraw, byśmy zawsze chlubili się Jego Krzyżem i mieli w nim udział. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Ewangelia (Łk 23, 33. 39-43)

O. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

W. Chwała Tobie, Panie.

O. A gdy przyszli na miejsce, które zwą Czaszką, tam Go ukrzyżowali; i łotrów, jednego po prawej, a drugiego po lewej stronie. A jeden z tych łotrów, którzy wisieli, bluźnił Mu, mówiąc: Jeśli Ty jesteś Chrystusem, wybawże samego siebie i nas. Odpowiadając zaś, drugi karcił go, mówiąc: Ani ty się Boga nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? A my wprawdzie słusznie, bo godną zapłatę za uczynki odbieramy, lecz Ten nic złego nie uczynił. I rzekł do Jezusa: Panie, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do królestwa swego! A Jezus mu rzekł: „Zaprawdę mówię tobie, dziś ze Mną będziesz w raju”.

Oto słowo Pańskie.

W. Chwała Tobie, Chryste.

O. W książeczce „O naśladowaniu Chrystusa” czytamy: „Twardą zda się dla wielu ta mowa: zaprzyj sam siebie, nieś swój krzyż i naśladuj Jezusa. Lecz o wiele ciężej będzie usłyszeć ten ostateczny wyrok: idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny (Mt 25, 41). Ci, którzy teraz chętnie słuchają słowa krzyża i spełniają je, ci się nie będą obawiać głosu wiecznego potępienia. Znak krzyża ukaże się na niebie, gdy Pan przyjdzie na sąd. Wtedy wszyscy słudzy krzyża, którzy upodobnili się życiem do Ukrzyżowanego, przystąpią z wielką ufnością do Chrystusa–Sędziego. Dlaczego więc obawiasz się wziąć krzyż, który prowadzi do królestwa? W krzyżu zbawienie, w krzyżu życie, w krzyżu obrona przed nieprzyjaciółmi, w krzyżu źródło niebiańskiej słodyczy, w krzyżu moc ducha, w krzyżu radość serca, w krzyżu szczyt cnoty, w krzyżu doskonałość świętości. Poza krzyżem nie ma dla duszy zbawienia ani nadziei życia wiecznego. Weź więc swój krzyż i idź za Jezusem, a wejdziesz do żywota. On cię poprzedził, dźwigając krzyż dla siebie (J 19, 17) i umarł na nim za ciebie, abyś i ty dźwigał swój krzyż i pragnął na nim umrzeć. Jeżeli bowiem współumrzesz z Jezusem, z Chrystusem razem żyć będziesz; jeżeli się staniesz towarzyszem Jego cierpienia, będziesz także uczestnikiem Jego chwały.”

Aby o tym ciągle pamiętać, podwyższamy krzyż Chrystusa w naszym domu. Niech będzie on dla nas i dla wszystkich, którzy będą wchodzić w progi naszego domu, znakiem prawdziwej Wiary i wierności naszemu Zbawicielowi. Niech nasz jedyny Pan, Jezus Chrystus, tych wszystkich, którzy z miłością będą spoglądać na ten krzyż, pociągnie ku sobie i zjednoczy nas z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków.

W. Amen.

Podwyższenie Krzyża

Ojciec całuje krzyż i daje go do ucałowania wszystkim obecnym, umieszcza go następnie na zaszczytnym miejscu. Wszyscy śpiewają:

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, * Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony; * Gdzie Bóg, Król świata całego * Dokonał życia swojego.

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, * Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony: * Ta sama Krew cię skropiła, * Która nas z grzechów obmyła.

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, * Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony: * Z ciebie moc płynie i męstwo, * W tobie jest nasze zwycięstwo.

Błogosławieństwo

Ojciec (żegnając się znakiem Krzyża św.) mówi:

Krzyż, znak Zbawcy naszego, niech umocni naszą wiarę i pobudza do czynów czystej miłości.

W. Amen.

 

Rodzina Katolicka, nr 2 (przy ZW 33). [2/2000 (33)]