Ks. Karl Stehlin, Słowo wstępne 01.2000

Umiłowani w Chrystusie Panu!

„Rodzina jest rzeczą świętą: jest ona kołyską nie tylko dzieci, ale także całego narodu, jego siłą i chwałą. Oby rodzina nigdy nie błąkała się ani nie odstępowała od wielkiego cela, danego jej od Boga. Jest wolą Bożą, że mąż i żona, w spełnienia ich małżeńskich obowiązków, przekazują nowemu pokoleniu przez rodzinne ognisko płomień nie tylko cielesnego życia, a także jeszcze bardziej duchowego i moralnego życia, chrześcijańskiego życia” (papież Pius XII).

Aby pomóc katolickim rodzinom w tym trudnym zadaniu, chcemy wydawać niniejsze pisemko. Zdajemy bowiem sobie sprawę, że nigdy katolicka rodzina nie była tak atakowana jak w obecnej epoce materializmu oraz burzenia wszystkich moralnych zasad. Nigdy też nie znalazła się tak opuszczona przez tych, którzy mają najświętszy obowiązek nauczania, duchowego kierownictwa oraz asystowania w wychowaniu ich dzieci

Pisemko to ma przekazać małżonkom rozmaite aspekty głębokiej nauki Matki-Kościoła Rzymsko-katolickiego dotyczącej życia małżeńskiego oraz katolickiego kształcenia dzieci. Ma ono rozwijać ich pobożność i życie duchowe przez wskazówki moralne, etyczne i ascetyczne, a zarazem dać przykład świętych małżonków i rodzin i w ten sposób wzbudzać w nich pragnienie doskonałości.

Skoro Liturgia Święta jest najgłębszą szkołą świętości, chcemy jak najwięcej czerpać z nieskończonego skarbu Oblubienicy Chrystusa, aby zachęcać rodziny do korzystania z tego zdroju wszystkich sił i łask.

Pragniemy także odpowiadać na konkretne pytania dotyczące problemów małżeńskich, rodzinnych i wychowawczych, zadane przez naszych czytelników. Jedynym autorytetem będzie dla nas Magisterium Kościoła, wprowadzone w życie przez niezliczone przykłady świętych ojców, matek, wychowawców i dzieci.

Dedykujemy to pisemko Świętej Rodzinie, prawzorowi każdej rodziny katolickiej.

 

Ks. Karl Stehlin

 

Rodzina Katolicka, nr 1 (przy ZW 32), s. II. [1/2000 (32)]