JE bp Antonio de Castro Mayer, Wyznanie Wiary

Wyznanie Wiary złożone przez Jego Ekscelencję księdza biskupa Antonio de Castro Mayera w dniu 30 czerwca 1988 r. w Econe (Szwajcaria) wobec Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Marcela Lefebvre, biskupów-elektów, księży, seminarzystów, braci i sióstr Bractwa Św. Piusa X, duchowieństwa innych zgromadzeń oraz ponad dwunastu tysięcy wiernych.

Moja obecność tutaj, podczas tej ceremonii jest kwestią sumienia; jest wypełnieniem obowiązku wyznania Wiary katolickiej wobec całego Kościoła, a w szczególności wobec Jego Ekscelencji arcybiskupa Marcela Lefebvre, wszystkich księży, duchowieństwa zakonnego, seminarzystów i obecnych tutaj wiernych. Św. Tomasz z Akwinu naucza, że nie ma obowiązku składania publicznego wyznania wiary w każdych okolicznościach. Jeśli jednak Wiara znajduje się w niebezpieczeństwie, to wyznanie jej staje się naglącą koniecznością, nawet jeśli wiąże się z narażeniem życia.

W takiej sytuacji znajdujemy się dzisiaj. Jesteśmy świadkami bezprecedensowego kryzysu w Kościele, kryzysu który dotyka samych podstaw, a nawet samej istoty Kościoła, to jest Przenajświętszej Ofiary Mszy i katolickiego kapłaństwa. Te dwie tajemnice są ze sobą istotowo zjednoczone, gdyż bez kapłaństwa nie może być Ofiary Mszy św., a w konsekwencji jakiegokolwiek publicznego kultu Bożego. Na tych samych podstawach opiera się również społeczne panowanie Naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Z tego właśnie powodu jestem tutaj. Ponieważ stawką jest kontynuacja kapłaństwa i Mszy św., mimo próśb i wielu nacisków przybyłem tutaj, aby wypełnić swój obowiązek: złożyć publiczne wyznanie Wiary. Smutnym jest patrzeć na pożałowania godną ślepotę tak wielu naszych współbraci w biskupstwie i kapłaństwie, którzy nie widzą albo nie chcą widzieć obecnego kryzysu, a tym samym nie chcą być wierni misji, którą Bóg nam powierzył; nie chcą potępić panującego dziś modernizmu.

Pragnę wyrazić tutaj moje głębokie i szczere poparcie dla postawy jego Ekscelencji arcybiskupa Marcela Lefebvre, powodowanej jego wiernością Kościołowi wszystkich czasów. Obaj czerpiemy z tego samego źródła, którym jest Święty, Katolicki, Apostolski i Rzymski Kościół.

Niechaj Najświętsza Dziewica, nasza Matka, która w Fatimie ostrzegła nas przed dzisiejszą poważna sytuacją wyjedna nam łaskę, abyśmy dzięki naszej postawie byli zdolni pomóc i oświecić wiernych – tak aby odwrócili się od tych groźnych błędów, których są ofiarami, oszukani przez wielu z tych, którzy otrzymali pełnię Ducha Świętego. Niech Bóg błogosławi arcybiskupa Lefebvre i jego dzieło.

†Antonio de Castro Mayer

Biskup emeryt Campos, Brazylia

Is Tradition excommunicated?, Kansas City, s. 95–96.

Tłumaczenie: Adam Branicki

Zawsze Wierni, nr 30, 09-10.1999, s.54.