Fenomen Bractwa

„Zawsze Wierni” nr 27, 03–04.1999 s. 52

W miesięczniku archidiecezji gdańskiej „Gwiazda Morza” (14–21 lutego 1999, nr 3, s. 9) ukazał się artykuł Dominiki Pietkiewicz pt. Papież nie jest katolicki czyli rzecz o Tradycji. Poza ogólnym wstępem jest to omówienie tekstu Włodzimierza Bogaczyka pt. Bractwo św. Piusa a Bractwo św. Piotra, zamieszczonego w styczniowym numerze miesięcznika „W drodze”. D. Pietkiewicz bez polemicznej zaciętości powiela typowe informacje i dezinformacje na nasz temat, choć zwraca uwagę refleksyjnośc nad stanem współczesnego katolicyzmu oraz dwukrotne użycie słowa „fenomen” w odniesieniu do działalności Bractwa Św. Piusa X. Autorka wskazuje, że wiernych przyciąga „organizacja”, która nie obniża „poprzeczki” moralnej, tęsknota za starą liturgią (większość wiernych na świecie i w Polsce urodziła się już po Soborze, więc nie może tęsknić do czegoś, czego nie znała), antyekumenizm (choć diagnozowany jako brak „polskiej tolerancji”), wreszcie kuszący ekskluzywizm (Autorka przyznaje jednak, że nie jest on naszym założeniem).