Dziesiąta rocznica konsekracji

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Bernard Fellay

Urodził się 12 kwietnia 1958 r. w miejscowości Sierre w kantonie Valais w Szwajcarii. Do seminarium Bractwa Św. Piusa X w Econe wstąpił w 1977 r., a 29 czerwca 1982 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Marcela Lefebvre. Zaraz potem został mianowany ekonomem generalnym Bractwa Św. Piusa X. Dnia 30 czerwca 1988 r., wraz z trzema innymi księżmi Bractwa, został konsekrowany na biskupa przez arcybiskupa Marcela Lefebvre oraz współkonsekrującego bpa Antonio de Castro Mayera. Już po śmierci Arcybiskupa, w lipcu 1994 roku, bp Bernard Fellay został wybrany nowym przełożonym generalnym Bractwa, przejmując tę funkcję po ks. Franzu Schmidbergerze. Funkcję tę sprawuje do dzisiaj, urzędując w domu generalnym Bractwa w Menzingen w Szwajcarii.

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Tissier de Mallerais

Urodził się 14 września 1945 r. w Sallanches w Górnej Sabaudii we Francji. W roku 1969 wstąpił do seminarium Bractwa Św. Piusa X, wówczas we Fryburgu w Szwajcarii. Dnia 29 czerwca 1975 r. otrzymał święcenia kapłańskie i zaraz potem został mianowany profesorem seminarium, a potem, od roku 1979 do 1983 był rektorem międzynarodowego seminarium duchownego w Econe. Przez krótki czas był też kapelanem Nowicjatu Sióstr Bractwa Św. Piusa X w St. Michel-en-Brenne we Francji. W roku 1984 został wybrany sekretarzem generalnym Bractwa Św. Piusa X. Dnia 30 czerwca 1988 r., wraz z trzema innymi księżmi Bractwa, przyjął święcenia biskupie z rąk abpa Marcela Lefebvre’a i współkonsekrującego biskupa Antonio de Castro Mayera. Obecnie rezyduje w domu generalnym Bractwa w Menzingen (Szwajcaria).

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Alfonso de Galarreta

Urodził się 14 stycznia 1957 r. w Argentynie. Najpierw wstąpił do seminarium diecezjalnego, jednakże szybko uświadomił sobie, iż seminarium to nie daje formacji kapłańskiej zgodnej z takim ideałem kapłaństwa, jak go Kościół katolicki zawsze rozumiał. W roku 1978 wstąpił więc do seminarium w Econe, gdzie w 1980 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk abpa Marcela Lefebvre’a. Od roku 1980 do 1985 był profesorem seminarium Bractwa w La Reja w Argentynie, po czym został mianowany przełożonym dystryktu południowoamerykańskiego. W dniu 30 czerwca 1988 r. został konsekrowany na biskupa przez abpa Marcela Lefebvre’a i współkonsekrującego biskupa Antonio de Castro Mayera. Obecnie bp de Galarreta jest superiorem dystryktu hiszpańskiego, rezyduje w przeoracie pw. Św. Józefa w Madrycie.

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Richard Williamson

Urodził się 8 marca 1940 r. w Wielkiej Brytanii w rodzinie anglikańskiej. Po ukończeniu uniwersytetu w Cambridge poświęcił się, przez okres ponad siedmiu lat, nauczaniu literatury, dzięki czemu dwa lata spędził w samym sercu Afryki. W wieku 30 lat porzucił anglikanizm i nawrócił się na wiarę katolicką. W październiku 1972 r. wstąpił do seminarium Bractwa Św. Piusa X w Econe, święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1976. Później pracował jako profesor w seminarium Bractwa w Niemczech oraz w Econe, a od 1983 r. jest rektorem seminarium Bractwa w USA, obecnie zlokalizowanego w Winona w stanie Minnesota. Dnia 30 czerwca 1988 r. przyjął święcenia biskupie z rąk abpa Marcela Lefebvre’a i współkonsekrującego biskupa Antonio de Castro Mayera. Obecnie mieszka w Winona w Stanach Zjednoczonych.

Zawsze Wierni, nr 23, 07-08.1998, wkładka.