„Catholic Times” o przejściu ks. Wesołka do Bractwa

„Zawsze Wierni” nr 22, 05–06.1998 s. 45

Dnia 12 kwietnia 1998 r. znane zachodnie pismo katolickie „Catholic Times” zamieściło artykuł na temat przejścia ks. Edwarda Wesołka do Bractwa Św. Piusa X. W artykule pod tytułem Ksiądz wyklęty po tym, jak wstąpił do zbuntowanego Bractwa czytamy: Czołowy (leading) polski ksiądz stał się pierwszym w swoim kraju duchownym, który wstąpił do Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X, założonego przez zmarłego, ekskomunikowanego arcybiskupa Marcela Lefebvre. Po wstąpieniu do Bractwa, ksiądz ów został zawieszony w prawach księdza. Ojciec Edward Wesołek, który opuścił zakon Jezuitów w styczniu, kierował apostolatem polskiego Kościoła dla Cyganów od jego założenia w 1978 r. Powiedział on, iż zainteresował się tradycyjną liturgią podczas wizyty w jednym z seminariów grupy Lefebvre’a, i że odprawił swoją pierwszą Mszę Trydencką podczas wizyty w Austrii. Głowa polskiej centralnej prowincji Jezuitów, o. Andrzej Koprowski, stwierdził, iż wyjaśnił przyczyny odejścia o. Wesołka w liście do członków swojego zgromadzenia, podkreślając wagę lojalności w stosunku do konferencji biskupów i Watykanu. „Został on zawieszony jako ksiądz katolicki i nie może być wątpliwości, że o. Wesołek jest obecnie poza Kościołem” powiedział prowincjał Jezuitów. Arcybiskup Lefebvre i jego zwolennicy odrzucili odnowę liturgiczną, która nastąpiła po Soborze Watykańskim 11, na rzecz wcześniejszej Mszy Trydenckiej. Członkowie Bractwa Kapłańskiego odrzucają wiele z nauczania Soboru i określa ich się jako będących w schizmie z Kościołem Katolickim. Ojciec Wesołek powiedział, że „wrogowie Kościoła” namówili księży, aby „bardziej zbliżyli się do wiernych”, i że nowe praktyki takie jak przyjmowanie Eucharystii na rękę są „czynami świętokradzkimi”. „Nowe ryty wniosły pewien liberalizm i dużo wolności. Sposób odprawiania Mszy św. zależy obecnie od samego księdza, od jego humoru i fantazji” stwierdził on. Arcybiskup Lefebvre, który założył Bractwo Kapłańskie, był ekskomunikowany przez papieża Jana Pawła 11 w 1988 r., za wyświęcenie (ordaining) czterech biskupów, w tym obecnego przywódcę tej grupy. Bernarda Fellay. Polski oddział powstał w 1996 r.”.
Ze swej strony chcielibyśmy dodać, iż informacja o karze „suspens a divinis” w stosunku do ks. Wesołka jest całkowicie nieprawdziwa, gdyż sam zainteresowany do dnia dzisiejszego nie otrzymał żadnego pisma, które by o tym informowało. Pomimo, że w artykule tym powtórzono wiele nieprawdziwych opinii na temat abpa Lefebvre’a i jego dzieła, jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, iż przejście ks. Wesołka do Bractwa wywołało, nie tylko w Polsce, zainteresowanie mediów ruchem Tradycji.