Duchowość Fatimy (4)

b) REALIZACJA DRUGIEJ TAJEMNICY:

„Nie chcieli usłuchać mojej prośby!”

„Jeśli moi słudzy postępują według przykładu króla Francji nie dopełniając moich próśb, wtedy też postępują Mu w nieszczęścia.”

– 1921 r. Pius XI zaczął prowadzić Ostpolitik (politykę wschodnią): chcąc dyplomatycznie wpłynąć na Rosję, by zagwarantować wolność religijną ludziom. Rzym nie potępił komunizmu od razu. Dlatego też wahał się uznać orędzia Fatimskie i nabożeństwo do Niepokalanego Serca. „Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Jeżeli nie, ona rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowania”. Tyrania Stalina, prześladowanie chrześcijan w Rosji, założenie „Międzynarodówki Komunistycznej” działającej w całej Europie. Z drugiej strony założenie ONZ: prawie wszystkie państwa na całym świecie zależą albo od ONZ albo od Międzynarodówki. Z tego wynika, że konstytucje państwowe są albo demokratyczne albo socjalistyczne.

– 1933. Zwycięstwo narodowego socjalizmu w Niemczech, nowa forma socjalizmu, pozornie w sprzeczności z komunizmem, ale w podstawowych zasadach ta sama antychrystusowa koncepcja polityki, państwa i życia publicznego.

– 1935-1939. Wojna domowa w Hiszpanii. Na jej przykładzie otwarcie i jasno można sprawdzić, że rzeczywiście istnieje „polityka Fatimska”, polityka Niepokalanego Serca Maryi: komuniści przyjmują broń z Rosji. Masoneria niszczy Hiszpanię katolicką: zabójstwo przywódcy stronnictwa katolickiego, bojkot i strajk przeciw rządowi… Natomiast biskupi Hiszpanii ogłaszają Krucjatę. Wojna wybuchła, i tak naprawdę była to przede wszystkim okrutna wojna religijna: 20 000 kościołów zniszczonych, zabójstwa z nienawiści do wiary katolickiej 13 biskupów, 4317 księży. 2489 zakonników, 283 zakonnic, 249 seminarzystów!

– 1937. Wreszcie Pius XI pisze Encyklikę „Divini Redemptoris”, w której potępia komunizm. W tym samym roku patriarcha Da Silva z Lizbony prosi Ojca św. o poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi. Papież nic nie robi, nawet nie odpowiada.

– 1938. Zapowiedź drugiej Wojny światowej: „Jeżeli ludzie nie przesianą obrażać Boga, to w czasie pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga wojna, gorsza. Kiedy pewnej nocy ujrzycie nieznane światło, wiedzcie, że jest to wielki znak od Boga, że zbliża się kara na świat za liczne jego zbrodnie”. Ta zapowiedź zrealizowała się w nocy z 25 na 26 stycznia 1938 r. W prawie wszystkich krajach Europy można było ujrzeć, jak noc nagle staje się jasna jak dzień. Ludzie myślą, że to wielki pożar: ogromne czerwone światła na niebie. Świadectwa przychodzą nawet z północnej Afryki („Bulletin de la Societe Astronomigue de France” 1938).

– 1939-1945. Druga Wojna światowa, wojna na korzyść komunistów i masonów. Rozprzestrzenienie się Rosji i komunizmu na całym świecie dzięki postanowieniom konferencji w JAŁCIE, które gwarantują Rosji wszystkie prawa. Wschodnia Europa w rękach komunistów. Dekolonizacja w Afryce (1956-1962): na miejsce byłych kolonii w 80% powstają kraje komunistyczne.

– „W Portugalii będzie zawsze zachowany dogmat wiary.” Po objawieniach Fatima staje się centrum życia katolickiego całej Portugali. Najpierw zbudowano kaplicę, potem wielki kościół. 13.05.1931 biskupi Portugalii poświęcą kraj Niepokalanemu Sercu Maryi. Od razu rozpoczyna się odnowa życia ekonomicznego i socjalnego. Mimo bliskości Hiszpanii, nie ma żadnego śladu Rewolucji czy wojny 1936-1939. Jedyny kraj (z Hiszpanią) uchroniony od wojny światowej. Salazar jest prawdziwym katolickim prezydentem, Masoneria zostaje zakazana. Prezydent Portugalii powiedział: „To, co się dzieje w Portugali, jest prawdziwym cudem. Jest przykładem tego, co Niepokalane Serce Maryi przygotuje dla całego świata.”

– PAPIEŻ PIUS XII:

1939. Propagowanie nabożeństwa Niepokalanego Serca Maryi na całym świecie.

1942. Koronacja statuy Matki Boski Fatimskiej. Akt poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi (sam Papież, niestety bez biskupów). Zdaje się, że orędzia Matki Boskiej wreszcie będą wysłuchane.

1944. Papież ustanawia święto Niepokalanego Serca Maryi (22 sierpnia).

1946. „Wielka pielgrzymka Madonny Fatimskiej” w Portugali: 400 km procesja. Punkt szczytowy życia katolickiego w Portugali.

1947-1950. „Wielka pielgrzymka Madonny Fatimskiej” na całym świecie, miliony ludzi (przede wszystkim protestanci z Ameryki, z Anglii i z Afryki) nawraca się…

1948. Pierwsze kroki do przygotowania nowego Soboru Powszechnego w duchu św. Piusa X i Fatimy.

1950. Triumf Matki Boskiej Fatimskiej w Rzymie. Ogłoszenie dogmatu o Wniebowzięciu NMP.

1954. Gen. Franco poświęca państwo Hiszpańskie Niepokalanemu Sercu Maryi.

1954-1960. W Ameryce notuje się 120.000 nawróceń każdego roku.

Ale:

1950. Propaganda prowadzona przez modernistów przeciw Fatimie.

1952. Msgr Montini i inni propagują w ukryty sposób modernizm. Nowy początek ruchu ekumenicznego.

1953-1956. Papież pozostanie wielkim czcicielem NMP, natomiast już nie mówi o Fatimie. Pod wpływem o. Danisa autentyczność wszystkich objawień Fatimy jest zakwestionowana w Watykanie (Fatima I = prawdziwe orędzie, Fatima II = interpretacja Łucji, subiektywne wrażenia). W 1955 Papież odmówi prośbie biskupów Portugali o wprowadzenie święta Matki Boskiej Fatimskiej.

1956. Łucja otrzymuje zakaz publicznego wypowiadania się. Ludzie już nie mogą odwiedzać jej bez specjalnego pozwolenia Rzymu.

1957. Rzym wymaga przesłania III Tajemnicy i zachowania jej od chwili napisania w skarbcu Biskupa z Leiria. Papież nie chce ujrzeć tego tekstu, i koperta pozostanie zamknięta w osobistym archiwum Papieża. 1958 śmierć Papieża Piusa XII.

Na całym świecie krystalizuje się nowy porządek świata: świat bezbożny, masoński powszechny rząd. Chrystus wypędzony zostaje z ostatnich instytucji publicznych.

„Pasterze pozostali głusi na żądania NMP, Rosja rozprzestrzeniła swoje błędy na całym świecie. Czy to niemożliwe, żeby rozprzestrzeniła swe błędy również w samym sercu Kościoła?”

– Rys historii pokazuje nam znowu ważność orędzi Fatimskich. Fatima jest ostatnim przedmurzem przeciw niebezpieczeństwom socjalizmu, komunizmu i masonerii. W miarę jak Matka Boso Fatimska będzie poznawana, słuchana i kochana i Jej prośby będą wypełniane, Ona zaprowadzi dusze do nieba, do świętości, Ona też nawróci więcej ludzi niż w jakimkolwiek okresie historii. Ona wreszcie daje pokój i dobrobyt ludziom i państwom.

– Prawdziwy polityk musi być inspirowany wielką tajemnicą Niepokalanego Serca NMP. To z Jej Serca ma czerpać więcej sił do walki przeciw komunizmowi, socjalizmowi i masonerii.

-Ważnym punktem naszych modlitw będzie błaganie o nawrócenie Rosji i jej poświęcenia dokładnie według życzenia Matki Boskiej.

Zawsze Wierni, nr 12, 08-09.1996, s. 22.