Duchowość Fatimy (3)

3. NIEPOKALANE SERCE: (ŁUCJA)

WIELKA OBIETNICA NIEPOKALANEGO SERCA MARYI DANA W PONTEVEDRA

– 10 GRUDNIA 1925

„Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią. Przynajmniej ty staraj się mnie pocieszyć i przekaż wszystkim tym, którzy przez 5 miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię św., odmówią jeden różaniec i przez 15 minut rozmyślania nad 15 tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia, JA obiecuję przyjść w godzinę śmierci z wszystkimi łaskami potrzebnymi dla zbawienia ich duszy.”

– 15 LUTEGO 1926:

„Pewnego dnia byłam bardzo zajęta pracą i w ogóle o tym nie pamiętałam. Wyszłam, aby wyrzucić śmieci, gdzie kilka miesięcy przedtem spotkałam dziecko, pytając je czy umie „Zdrowaś Maryjo”. Ono odpowiedziało mi, że tak. Więc prosiłam, by odmówiło. Samo jednak nie wiedziało, jak rozpocząć, więc ja z nim odmówiłam trzy razy…

W dnia 15 lutego 1926 r. powróciłam tam jak zwykle, spotkałam dziecko podobne do tamtego, więc zapytałam: „Prosiłeś Matkę Bożą i Dziecię Jezus?” Dziecko zwracając się do innie zapylało: „Ty rozpowszechniasz po świecie to, o co Matka Boża cię prosiła“. W tym momencie przemienia się w chłopca, od którego biła jasność. Rozpoznałam, że był to Pan Jezus, powiedziałam: „Mój Jezu, Ty dobrze wiesz, co mi powiedział mój spowiednik w liście, który Ci czytałam. Powiedział, żeby to widzenie się powtórzyło, żeby były dane jakieś znaki potwierdzające i że przełożona sama nic nie dokona, aby to zdarzenie mogło być znane szerszemu ogółowi”.

„To prawda, że przełożona sama nic nie może, lecz z moją łaską wszystko może. Wystarczy, że spowiednik pozwoli ci i że twoja przełożona to ogłosi, a na pewno to będzie przyjęte nawet bez podania, komu to było objawione.”

„Mój spowiednik pisał w liście, że to nabożeństwo jest światu niepotrzebne, ponieważ dużo ludzi przyjmuje Ciebie w pierwsze soboty miesiąca na uczczenie Matki Bożej i piętnastu tajemnic różańca.”

„To jest prawda, moja córko, że wielu ludzi zaczyna, lecz mało kto kończy i ci, którzy kończą, mają za cel otrzymać przyrzeczone łaski. Ja jednak wolę tych, którzy odprawią pięć pierwszych sobót w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu twojej Matki Niebieskiej, niż tych, którzy odprawią 15 bezdusznie i z obojętnością…”

Łucja przedstawiła Panu Jezusowi trudności, jakie niektóre dusze miały co do spowiedzi w sobotę i prosiła, aby spowiedź św. mogła być 8 dni ważna.

Pan Jezus odpowiedział: „Tak, może nawet wiele dłużej być ważna pod warunkiem, że są w stanie łaski, gdy mnie przyjmują, i że mają zamiar zadośćuczynić Niepokalanemu Sercu Maryi.”

„Mój Jezu, a gdy kto zapomni wzbudzić tę intencję?”

„To mogą uczynić przy następnej spowiedzi św., gdy się nadarzy okazja.”

– OBJAWIENIE 29 maja 1930: Dlaczego 5 sobót?

W godzinie nocnej adoracji, Pan Jezus Chrystus odpowiedział przez wewnętrzne natchnienie: „Moja córko, przyczyna do tego jest prosta. Istnieje 5 rodzajów zniewag i bluźnierstw rzuconych na Niepokalane Serce Maryi:

1. bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu.

2. bluźnierstwa przeciw Jej Dziewictwu.

3. bluźnierstwa przeciw boskiemu macierzyństwu, którego odmawiają, tym samym, nie uznając Jej jako Matki ludzi.

4. bluźnierstwa tych, którzy starają się publicznie złożyć w sercu dzieci zniewagę czy pogardę czy nawet nienawiść wobec Matki Niepokalanej.

5. obelgi tych, którzy obrażają Ją bezpośrednio w Jej świętych obrazach.

Oto, moja córko, przyczyny, dla których wymagam wynagrodzenia dla Niepokalanego Serca Maryi. W ten sposób Ona pobudza Moje miłosierdzie do przebaczenia duszom, które obrażały Ją. Ty zaś, bez przerwy postaraj się pobudzać Moje miłosierdzie dla tamtych biednych dusz.”

Więc istnieje dla prostych wiernych prosty i pewny środek dla zbawienia dusz. Za pośrednictwem Maryi możemy uczestniczyć w Jej działaniu Współodkupicielki świata. Przez Maryję możemy być pewni, że Bóg nie dopuści, by nasza modlitwa i ofiara za zbawienie ludzi mogła nie być całkowicie wysłuchana. Nie ma co do tego wątpliwości, że została w ten sposób nam ofiarowana jedyna w swoim rodzaju szansa, aby zaowocowało dla innych ludzi nasze własne, często tak niepozorne życie. To zaprawdę wyzwanie dla nas: czy poprzez ten środek chcesz zbawić wielu ludzi czy znieważając będziesz zatracać wielu ludzi?! Oto wyzwanie Orędzi Fatimskich. Zbyt ważne one są by lekkomyślnie lub obojętnie powiedzieć: to nie jest objawienie Boga, tylko prywatne orędzie, więc to tylko dla niektórych… Pamiętajmy, nabożeństwo Niepokalanego Serca Maryi jest dane całemu światu.

4. NIEPOKALANE SERCE MARYI – ZBAWIENIE PAŃSTW

(Realizacja Drugiej Tajemnicy Fatimskiej z 13 lipca 1917 r.)

„I oto wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu” (Apok 12, 1).

Wydaje się, że w miarę jak świat powoli kończy się, Pan Bóg chce pokazać wszystkim swoje arcydzieło, swoją umiłowaną między wszystkimi córkę, która stała się matką Syna wcielonego: Najświętszą Maryję Pannę. Zawsze istniało nabożeństwo do Niej, ale tylko w ostatecznych czasach ona rozwija całą wielkość, całą pełnię swej Misji współzbawicielki i pośredniczki wszystkich łask. Dlatego też ona objawiła się przede wszystkim w poprzednim i w tym wieku (w Rue de Bac – cudowny medalik 1830 r., w La Salette 1849, w Lourdes 1858 i w innych miastach) aby przywołać swoje dzieci do nawrócenia, do odnowy życia chrześcijańskiego, do przygotowywania wiernych na ostatnie starcia z szatanem, bo czas przed końcem świata będzie opanowany tą walką między niewiastą a smokiem:

1517 Luter i Protestantyzm – 1531 Obj. Matki Bożej z Guadelupe

1717 Masoneria – 1689 Obj. Serca Jezusa w Paray le Monial

1789 Rewolucja Francuka

1830 Comune de Paris – 1830 Obj. Rue de Bac (wiara, czystość)

1848 Wiosna Ludów – 1849 Obj. La Salette (niewiara, Antychryst)

1850 Pierwsi moderniści – 1854 Dogmat Niepokalanego Poczęcia, 1858 Obj. LOURDES

1917 Rewolucja Paźdz. – 1917 Obj. FATIMA, założenie Milicji Niepokalanej.

Im bardziej rozwija się duch antychrześcijański, tym intensywniej N. Maryja Panna objawia się i przychodzi na pomoc swoim dzieciom. Z jednej strony zwycięstwo zewnętrzne masonów i nieprzyjaciół Chrystusa, z drugiej strony rozprzestrzenienie się kultu Matki Boskiej i Katolicyzmu.

a) Widzenie siostry Lucji 13.06.1929 r. w TUY

„W tym czasie zwróciła mi N.M.P. uwagę, że zbliżył się moment, w którym miałam Kościołowi Św. przekazać Jej życzenie poświęcenia Rosji i obietnicę jej nawrócenia. Dokonało się to w ten sposób. Uprosiłam u mych przełożonych i mego spowiednika o zezwolenie na odprawienie godziny św. każdej nocy z czwartku na piątek od 11 do północy. Jednej nocy byłam sama. Uklękłam przy balaskach w środku kaplicy, aby odmówić modlitwę Anioła. Ponieważ czułam się zmęczona, wstałam i modliłam się dalej z podniesionymi rękami. Paliła się tylko wieczna lampka.

Nagle zrobiło się jasno w całej kaplicy wskutek nadprzyrodzonego światła. Na ołtarzu pokazał się jasny krzyż sięgający aż do sufitu. W jaśniejszym świetle można byto zobaczyć w górnej części krzyża oblicze i górną część ciała człowieka. Nad piersią, gołąbka również ze światła. A do krzyża przybite ciało drugiego człowieka. Trochę niżej bioder w powietrzu wisiał kielich i wielka Hostia, na którą spadały krople krwi z oblicza Ukrzyżowanego i z jednej rany piersiowej. Z Hostii spływały te krople do kielicha. Pod prawym ramieniem krzyża stała Najświętsza Maryja Panna. Była to Matka Boska Fatimska ze swym Niepokalanym Sercem w lewej ręce, bez miecza i róż, ale z cierniową koroną i płomieniem. Pod lewym ramieniem krzyża wielkie litery jakby z czystej wody źródlanej opadały na ołtarz tworząc stówa: Łaska i Miłosierdzie.

Zrozumiałam, że mi została przekazana tajemnica Trójcy Przenajświętszej. I otrzymałam natchnienie na temat tej tajemnicy, którego mi jednak nie wolno wyjawić.

Potem rzekła Matka Boska do mnie: „Przyszła chwila, w której Bóg wzywa Ojca Św., aby wspólnie z biskupami całego świata poświęcił Rosję memu Niepokalanemu Sercu, obiecując ją uratować za pomocą tego środka.

Tyle dusz zostaje potępionych przez sprawiedliwość Boży z powodu grzechów przeciwko mnie popełnionych. Przychodzę przeto prosić o zadośćuczynienie. Ofiaruj się w lej intencji i módl się”.

Później, przy pomocy odczuciu wewnętrznego Matka Boża powiedziała mi skarżąc się: „Nie chcieli usłuchać mojej prośby! Jak król Francji będą żałować i poświęcą mi Rosję, lecz będzie za późno. Rosja rozszerzy swoje błędy po całym świecie, wywołując wojny, powodując prześladowania Kościoła. Ojciec święty będzie bardzo cierpią!”

„Przyszła godzina!” Powrót do Boga przez Maryję. Oto punkt szczytowy całego ruchu maryjnego ostatnich wieków: po przygotowaniu w innych miejscach podczas dwóch stuleci, teraz przyszła godzina, że Kościół św. ma wyjaśniać całą chwałę Niepokalanej i ogłosić światu z autorytetem Najśw. Maryję Pannę, Pośredniczką wszystkich łask.

W obliczu wiecznego piekła – Niepokalane Serce Maryi.

W obliczu zwycięstwa szatana przez Komunizm i Masonerię – Niepokalane Serce Maryi.

Pan Bóg czynił wielki cud w 13.10.1917 by potwierdzić wielkość Niepokalanego Serca Maryi.

Pan Bóg obiecuje czynić wielki cud, a mianowicie nawrócenie Rosji, jeśli Hierarchia Kościoła poświęci Rosję jej Niepokalanemu Sercu.

Pokój świata zależy od nawrócenia Rosji.

Nawrócenie Rosji zależy od jego poświęcenia Niepokalanemu Sercu NMP.

Poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu NMP zależy od Ojca św. i biskupów całego świata.

Zawsze Wierni, nr 11, 06-07.1996, s. 17.