Ks. Karol Stehlin, Od redakcji, 01.1996

Jaidhof, dnia 31 stycznia, w święto św. Jana Bosko

Drodzy wierni!
W obecnych czasach zupełnego zagubienia, podziękujmy Bogu za łaskę PRAWDY!
Nie można przecenić wartości posiadania pewności wolności od błędu i iluzji, pewności dobrej drogi, która wypełnia sens naszego istnienia, drogi do wiecznego szczęścia.
Ludzki rozum stworzony jest dla prawdy, nasze zmysły i myśli zmierzają do tego co istnieje, do rzeczywistości, do obiektywnie istniejących bytów. Prawda jest wiedzą o tym co rzeczywiście jest. Każdy wie, że istnieje nie tylko świat widzialny, przyrodzony, ale także świat niewidzialny, świat duchowy, a nawet transcendentalna przyczyna i cel zarówno świata widzialnego jak i niewidzialnego, którym jest Bóg, wieczna Prawda!
Być oświeconym przez tę Prawdę i żyć w Jej świetle, oto sens naszego życia, oto wypełnienie naszego powołania. Tak długo jak człowiek postępuje zgodnie z przynależną mu godnością, nie ustaje w poszukiwaniu prawdy, nie zatrzymuje się, aż odnajdzie światło rozświetlające ciemność najważniejszych pytań na ziemi.
Dlatego wielkim grzechem nowoczesnego systemu edukacji jest pozbycie się Prawdy, jest zdeprawowanie umysłów młodych ludzi, używanych już jedynie dla celów im nieprzypisanych. Rozum, ludzka inteligencja poszukuje nieprzemijającej realności, niezależnej od czasu, przestrzeni i niepodlegającej ograniczeniom. Niestety, nowoczesny świat używa rozumu jedynie dla przemijających i powierzchownych działań: szybkiej i łatwej przyjemności, ekscytujących wydarzeń, fajerwerków uczuć i sentymentów, poszukiwania satysfakcji jedynie w materialnych i przyziemnych rzeczach: pieniądzach, samochodach, społecznym prestiżu…
Zastanówmy się, co dzieje się z ziarnem, którego pozbawi się światła słonecznego, zastępując je lampą neonową? Ziarno powoli obumrze. Co stanie się z dzieckiem, które musi jeść, ale otrzymuje tylko ulubioną czekoladę? Ono również powoli umrze. Podobnie i „niedożywiony” rozum będzie niezdolny do prowadzenia człowieka do pełni sensu życia. Jeśli to nie rozum prowadzi człowieka, to prowadzić zaczną go zmienne zmysły. Logiczne myślenie ustąpi osądowi uczuć, poczucie realności ustąpi światu iluzji rządzonemu przez reklamę i gwiazdy wszelkiego rodzaju, sens całego życia oprze się jedynie na zwierzęcych instynktach prowadzących do egzaltacji, zmysłowości i przyjemności.
Skutkiem tego będzie generacja niewolników, niewolników ostatniego trendu mody, niewolników opinii publicznej i telewizyjnej, niewolników kłamliwych sloganów, wyznawców i fanów tych, którzy są najbardziej skorumpowani, najbardziej niemoralni, najbardziej zakłamani.
Przeciwko temu jest tylko jeden oręż: PRAWDA! Prawda daje wolność, tę wolność, która uskrzydla do osiągnięcia dobra najwyższego. Prawda jest także warunkiem i podstawą Miłości, ponieważ Miłość nie może opierać się na iluzji, a jedynie na rzeczywistości, nie na przypadkowych zdarzeniach ale na stałym i trwałym zjednoczeniu. Jeśli Prawda będzie fundamentem wszelkich czynów, walk, rozmów, miłości i cierpień, to zdołamy przywrócić świat do porządku, a człowieka do Boga.
Bractwo św. Piusa X nie ma innego celu jak zachować ogień Prawdy! Nie ma najmniejszego miejsca dla złudzeń czy iluzji w rozważaniu sytuacji Kościoła, nie ma miejsca dla najmniejszych złych uczuć, które mogłyby dać nam prawo do porzucenia walki o Prawdę!
Bądźmy więc miłośnikami Prawdy! Ale to, drodzy przyjaciele, wymaga od nas lojalności, uczciwości, szczerości i nienawiści wszelkiego rodzaju kłamstwa. Jeśli nie, to i Wasz umysł może stracić światło. Trzymajcie się magisterium Kościoła, filozofii perennis, wyłożonej przez św. Tomasza z Akwinu. Raz otrzymawszy światło Prawdy musimy ją rozważać i studiować.
Jeśli nie chcecie ulec śmiertelnej zarazie, nie pozwólcie się też prowadzić, czy to w życiu prywatnym czy publicznym, w sprawach polityki czy społecznej aktywności, ideologom lub ideom polepionym przez Kościół. Zwróćcie się raczej ku przykładom obrońców prawdy, świętych, doktorów Kościoła, katolickich mężów stanu, wielkich realistycznych filozofów. Wówczas katolik naprawdę jest w domu.
Wielką jest rzeczą walczyć o Prawdę, jeszcze większą żyć dla Prawdy, ale największą rzeczą jest oddać za Prawdę własne życie!

Zawsze Wierni, nr 9, 02-03.1996, s. 2.