Dzieła Bractwa Św. Piusa X (3)

 

Duszpasterstwo młodzieży

Wielu ludzi sądzi, że wierni Bractwa to przede wszystkim ludzie starsi. Ale to nie prawda! Dowodem na to niech będzie nasza praca z młodzieżą. Polega ona nie tylko na zakładaniu szkół czy prowadzeniu          katechizacji, ale również na kierowaniu i pracy wielu młodzieżowych, obozów wakacyjnych, a także innej działalności. Jednym z najważniejszych dzieł dla ludzi młodych jest Krucjata Eucharystyczna, stowarzyszenie religijne dzieci od lat 7 do 15. Celem Krucjaty Eucharystycznej jest kształtowanie dzieci na prawych katolików przez krzewienie w ich duszach szczególnej czci do Najświętszego Sakramentu. Krucjata kształci również charakter i rycerskość dzieci. Przygotowuje dzieci do życia i działalności katolickiej. Krucjata Eucharystyczna jest niejako przedszkolem Akcji Katolickiej. Jak sama nazwa wskazuje Krucjata propaguje ducha walczącego, który najpierw kieruje się przeciw swojemu „ja”, przeciw swoim grzechom i błędom, potem walczy przeciw panowaniu szatana, aby ratować dusze i pozyskiwać je dla Chrystusa. Bronią duchową Krucjaty Eucharystycznej jest hasło „Módl się, przyjmuj komunię św., ofiaruj się, bądź apostołem”.

Co miesiąc Przełożony Generalny Bractwa Św. Piusa X proponuje szczególną intencję, za którą to dzieci modlą i ofiarują się. To duchowy skarb ofiarowywany przez Przełożonego Generalnego podczas, odprawianej co miesiąc w tej intencji, Mszy św.

Dla młodych między 15-25 rokiem życia istnieją różne organizacje młodzieżowe, których celem jest zakładanie Królestwa Pana Naszego Jezusa Chrystusa we wszystkich dziedzinach życia prywatnego i publicznego. Droga do tego prowadzi poprzez modlitwę i ofiarę (różaniec, ćwiczenia duchowne, rekolekcje…), dokształcanie się przez uczestnictwo w wykładach, a przede wszystkim przez regularne spotykanie się w grupach.

Grupy młodzieżowe dzielą się na podgrupy rozsiane po całym kraju, w których panuje szczególnie przyjacielska i rodzinna atmosfera. Ich łączności służą właśnie spotkania w grupach, spotkania na szczeblu regionalnym, krajowym, spotkania ogólne, pielgrzymki, wspólne obozy wakacyjne. Przez wydawane pisma, zabieranie głosu w prasie, prowadzenie wykładów, rozdawanie ulotek i inne publiczne akcje biorą udział w apostolskiej działalności Tradycji. Organizacja MJCF (Mouvement de Jeunesse Catholique de France) we Francji liczy sobie ponad 1000 członków, KJB (Katholische Jugendbewegung) w niemieckim obszarze językowym składa się z ponad 50 grup młodzieżowych, w wielu krajach istnieją tradycyjne odłamy skautów itd.

W ramach pracy z młodzieżą corocznie na całym świecie organizowanych jest ponad 100 obozów wakacyjnych. Kierowane są one przez naszych duszpasterzy, którzy troszczą się, by nie był to czas „wypoczynku od wiar”, ale przeciwnie, gdzie nie tylko umacniają się przyjaźnie, ale także wierność do wiary. Duchowe owoce pracy z młodzieżą podczas wakacji to jedno z najpiękniejszych dzieł Bractwa. Co roku wielu młodych nawraca się, wielu z nich odkrywa w sobie powołanie, ale co najważniejsze ci młodzi ludzie czerpią nową siłę do walki z nieprzyjaznym Bogu światem.

 

Pielgrzymki

Bractwo Św. Piusa X, dzieło Kościoła katolickiego, poważa i miłuje jego miejsca święte i pielgrzymkowe; nakłania do częstego odbywania pielgrzymek do tych świętych miejsc. W Lourdes i w Fatimie do dyspozycji naszych wiernych stoją domy pielgrzymkowe. Obok niezliczonych podróży autokarowych do miejsc objawień Matki Bożej oraz do miejsc pielgrzymkowych na całym świecie, wysoko cenione są również pielgrzymki piesze. Największa pielgrzymka piesza Tradycji odbywa się co roku w czasie Zielonych Świątek z Chartres do Paryża (110 km), podczas której ok. 20 tys. młodych ludzi daje świadectwo swojej żywej wiary, a całemu światu pokazuje, że Tradycja nadal istnieje. Pielgrzymi z Polski mogą potwierdzić jak wspaniałe i zachwycające jest to wydarzenie, jedyne w swoim rodzaju w całej Europie.

 

Zawsze Wierni, nr 4, 03-04.1995, s. 4.